ခရစ္ယန္ ဓမၼ Website မ်ား ၊ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ယုန္ႏွစ္မွ နဂါးႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ၌ ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရ ၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ညအိပ္ေစာင့္ ဖူးေန


 1. ခရစ္ယန္ ဓမၼ Website မ်ား ၊
 2. တ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ယုန္ႏွစ္မွ နဂါးႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ၌ ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရ ၊
 3. စြယ္ေတာ္ျမတ္ ညအိပ္ေစာင့္ ဖူးေနရ ၊
 4.  ဗုဒၶသရီရဓာတ္တာ္ ျမတ္စြယ္ေတာ္ ၊
 5.  ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္တရုတ္ျပည္မွ ဗုဒၶအံေတာ္ပြားမ်ား ၊
 6. ""သဂၤါယနာတင္ျခင္းသမိုင္း"" ၊
 7. က်ဳံမေငးၿမိဳ.အတုလဗုဒၶမဟာစြယ္ေတာ္ၿမက္ ၊
 8.  ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးမွ သိမွတ္ဖြယ္ရာရာ ၊
 9. ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြပါ ၊


ခရစ္ယန္ ဓမၼ Website မ်ားတ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ ယုန္ႏွစ္မွ နဂါးႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ၌ ႏိုင္ငံေရးအပါအ၀င္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရ

တ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္အရ လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃  ရက္ေန႔မွစ၍ ယုန္ႏွစ္မွ နဂါးႏွစ္သို႔ ကူးေျပာင္း ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတကာ၌ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေၾကာင္း ေဗဒင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။

တ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္ႏွစ္တြင္ ၾကြက္၊ ႏြား၊ က်ား၊ ယုန္၊ နဂါး၊ ေျမြ၊ ျမင္း၊ ဆိတ္၊ ေမ်ာက္၊ ၾကက္၊ ေခြးႏွင့္ ၀က္ ဟူေသာ သတၱ၀ါ ၁၂ ေကာင္တို႔ျဖင့္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္အျဖစ္ သက္မွတ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္နဂါး ႏွစ္မွာမူ အဆိုပါႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ လ ၄ ရက္ေန႔အထိ က်ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။


နဂါးႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အရ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာတိုးတက္မႈေတြ ၾကံဳႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ စီးပြားေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈေတြ ၾကံဳႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ႀကီး ေတြမွာလည္း မင္းေျပာင္းမင္းလဲေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး

"နဂါးႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ျပကၡဒိန္ႏွစ္အရ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာတိုးတက္မႈေတြ ၾကံဳႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ စီးပြားေရးအေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈေတြ ၾကံဳႏိုင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ႀကီး ေတြမွာလည္း မင္းေျပာင္းမင္းလဲေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္က ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ၀ါထပ္မယ့္ႏွစ္ ျဖစ္သလို တ႐ုတ္ႏွစ္မွာလည္း ၀ါထပ္တာေၾကာင့္ ေရေဘးဥပဒ္ကို ဂ႐ုျပဳသင့္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ကပ္ဆိုးကေန လြတ္ လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ သေရေခတၱရာေခတ္ AD ၃၀၁ ခုႏွစ္ ရန္ေပါင္မင္း လက္ထက္တုန္းက ေကာင္းကင္မွာေန ႏွစ္စင္းထြက္ခဲ့ဖူး တာရွိသလို ဗီ  ၅၂၃ မွာဆိုရင္ လည္း မိုးေကာင္းကင္ကေန ေလာင္ မီးေတြ ခုနစ္ရက္တိုင္တိုင္ က်ခဲ့ဖူးတာကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးတယ္ဆိုတာ သမိုင္း အေထာက္အထားေတြမွာ ပါရွိထားပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ မထင္မွတ္ထားတဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီး တစ္ခုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး ပင္လယ္ေရနဲ႔ ေဆးခ်လိုက္သလို လံုး၀ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကိုပဲ အခိုက္အတန္႔ ၾကံဳရမွာပါ"ဟု ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာ စံဇာဏီဘိုက သံုးသပ္ေျပာၾကားပါ သည္။

အလားတူ တိရစၦာန္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ကပ္ဆိုးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ႏြား႐ူး၊ ၾကက္တုပ္ေကြး၊ ၀က္ နား႐ြက္ျပာေရာဂါ စသည္တို႔ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္မႈ နည္းပါးသည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။စြယ္ေတာ္ျမတ္ ညအိပ္ေစာင့္ ဖူးေနရ

စည္သူလြင္
အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၄၉ ( ၂၃ - ၂၉ ၊ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁)

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ယာယီကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူလ်က္ရွိေသာ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ျမတ္ အား နယ္ေ၀းမွလာေရာက္ ဖူးေျမာ္သူမ်ားသည္ တန္းစီသည့္ ေနရာ၌ ကားမ်ားႏွင့္ ညအိပ္ေစာင့္ဆုိင္းကာ ဖူးေျမာ္ရေၾကာင္း သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႕က နယ္ကေနလာရတာဆိုေတာ့ အခ်ိန္မီ ဖူးႏိုင္ၿပီး မႏၲေလး ၿမိဳ႕တြင္းကိုလည္း ေလွ်ာက္လည္ႏိုင္ေအာင္ ညကတည္း က တန္းစီတဲ့ေနရာမွာ ကားထားၿပီး တန္းစီထားတာ။တည္းခိုခန္းေတြနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းေတြမွာလည္း လူျပည့္ေနတဲ့အတြက္ တည္းလို႔မရဘူး။ေန႔လယ္ခင္းမွ တန္းစီၿပီး ဖူးမယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ကလည္း မရွိနဲ႔ အဆင္မေျပဘူး"ဟု ေနာင္ခ်ဳိမွ ဗုဒၶ စြယ္ေတာ္ျမတ္အား လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ေသာ ကိုေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕တြင္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၂၃ ရက္ေန႔ ထိ ၁၆ ရက္ၾကာ ပူေဇာ္ခံၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ႂကြခ်ီေတာ္မူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ဗုဒၶသရီရဓာတ္တာ္ ျမတ္စြယ္ေတာ္

  ရွင္မဟာ ကႆပ အမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာ ငါးရာမွ်တုိ႔သည္ ပါ၀ါျပည္မွ ကုသိနာရုံသို႔ ၾကြလာစဥ္၀ယ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သတင္းကို တိက်ေသခ်ာ သိေသးဟန္ မတူေပ။ ေခတၱခဏ အပန္းေျဖလ်က္ သစ္ပင္ေျခ၌ ထုိင္ေနေတာ္မူခုိက္ တကၠတြန္း(အာဇီ၀က)ကို အေ၀းမွာ လာေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကေလရာ "ငါတုိ႔ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားကို သိပါ၏ေလာ" ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ ေမးေလမွ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံျမန္းသည္မွာ ခုႏွစ္ရက္ရွိျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကရေတာ့သည္။ ထုိအခါ အရွင္မဟာကႆပ၏ ေနာက္ပါးမွ ရဟန္းငါးရာတုိ႔အနက္ ရာဂမကင္းရေသးေသာ အခ်ိဳ႕ရဟန္းတုိ႔သည္ "ဘုန္းေတာ္ ၾကီးလွစြာေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေကာင္းေသာစကားကုိ ဆုိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ပညာမ်က္စိ ရွိေတာ္မူ တတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူေလျပီ" ဟု ငိုေၾကြးမည္တမ္းၾကကုန္၏။ အရုပ္ၾကိဳး ျပတ္ေျမမွာ လူးခတ္ၾကကုန္၏။ သခၤါရ တရားအတြင္း ျမဲျခင္းသေဘာမရွိ ႏုိင္ရကာ ရာဂကင္းျပီး ရန္းတုိ႔မွာမူ ေအာက္ေမ့ခ်င့္တံု သည္းခံကုန္ၾကေလသည္။ ထုိရဟန္း ငါးရာတြင္ပါ၀င္သာ အသိေခါက္ေခါက္ အ၀င္နက္လွသည့္ ေတာထြက္ရဟန္း သုဘဒၵမွာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မွ လြတ္ေျမာက္ဘိအလား လုိရာကို ျပဳၾကျပီး မလုိရာကို မျပဳဘဲေနၾက ရုံသာရွိျပီိဟု မပူေဆြးမငိုေၾကြးရန္ အေၾကာင္းကို ဆုိေလ၏။ ရွင္မဟာကႆပကမူ ျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္ ဆက္ဆံခ်င္ေသာ္လည္း ရွင္လ်က္ႏွင့္လည္း ခြဲခြာရတတ္၏။ အရာရာသည္ မတည္ျမဲၾက၊ ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္ အရွင္ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားဆုိဆံုးမ ခဲ့ျပီးေၾကာင္း ေဖ်ာင္းဖ်ေလ၏။

  ထုိစဥ္၀ယ္ ကုသိနာရုံျပည္သား မလႅမင္းအၾကီးအကဲေလးဦးတုိ႔က ျမတ္စြာဘုရား၏ (အေလာင္းေတာ္ တည္ရာ) နံ႕သာထင္းပံုအား မိးရူိ႕ကုန္ေသာ္လည္း နတ္တုိ႔က မလုိလား၍ ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းမရွိ။ နတ္တုိ႔သည္ ရွင္မဟာကႆပ ကိုယ္ေတာ္ၾကီးကိုယ္တုိင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္စံုကို ဦးခိုက္ မရွိခိုးရေသးမီ နံ႕သာထင္းပံု မီးမေလာင္ကြ်မ္းေစလုိၾက။ ရွင္မဟာကႆပႏွင့္ ရဟန္းငါးရာတုိ႔ ေျခစံုဦးခိုက္ ရွိခိုးလုိက္ျပီးသည္ႏွင့္ (လူတုိ႔မျမင္ရဘဲ) နတ္တုိ႔ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ မီးေတာက္ေလာင္ သြားေတာ့၏။ မီးေတာက္ေလာင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေလာင္းေတာ္မွ အေရပါး အေရထူ အသား အေၾကာ အေစးတုိ႔၏ ျပာသည္လည္းေကာင္း၊ မူိင္းသည္လည္ေကာင္း မထင္၊ သရီရ ဓာတ္ေတာ္တုိ႔သည္သာ ၾကြင္းက်န္ကုန္၏။ ဆင္ျမန္းထားရွိေသာ(သကၤန္း) ပုဆုိး အစံုငါးရာအနက္ အတြင္းအက်ဆံုး(သကၤန္း) ပုဆုိးႏွင့္ အျပင္အက်ဆံုး(သကၤန္း) ပုဆုိးႏွင့္ အျပင္အက်ဆံုး(သကၤန္း) ပုဆုိး တုိ႔သာ မီးမေလာင္ကုန္၊ ေကာင္းကင္မွလည္းေကာင္း၊ အင္ၾကင္းပင္မွလည္းေကာင္း၊ ေရမ်ားပန္းထြက္ကာ မီးကိုျငိမ္းေစ၏။ ထုိအခါ ကုသိနာရုံျပည္သား မလႅမင္းတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကို မင္းကြန္း၌ ထားလ်က္ လွံခ်ိဳင္ျဖင့္ကာရံ၍ ေလးသည္ေတာ္တပ္ျဖင့္ ျခံရံေစျပီး ခုႏွစ္ရက္ပတ္လံုး ကဆုိ တီးမူတ္ကာ ပန္းနံ႕သာတုိ႔ျဖင့္ ရုိေသေလးျမတ္ ပူေဇာ္လတ္ၾကကုန္၏။

  အဆုိပါ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ(ဗုဒၶအေမြ) သရီရဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ေစတီပုထိုးတည္ထားပူေဇာ္ရန္ ဗုဒၶရွင္ျမတ္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ျခင္း၊ မင္းမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ ပုဏၰားမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပလ်က္ ရယူထုိက္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔က ေတာင္းဆုိလာၾက၏ -

  (က) ေ၀ေဒဟီ မိဖုရား၏သား မဂဓ တုိင္းရွင္ အဇာတသတ္မင္း၊
  (ခ) ေ၀သာလီျပည္သား လိစၦ၀ီ မင္းမ်ား၊
  (ဂ) ကပိလ၀တ္ျပည္၌ ေနၾကေသာ သာကီ၀င္မငး္မ်ား၊
  (ဃ) အလႅကပၸျပည္သား ဗုလီမင္းမ်ား၊
  (င) ရာမရြာသား ေကာဠိယ မင္းမ်ား၊
  (စ) ေ၀ဌဒီပတုိင္းသားပုဏၰား၊
  (ဆ) ပါ၀ါျပည္သား မလႅမင္းမ်ား၊
  (ဇ) ပရိနိဗၺာန္ စံျမန္းရာ ကုသိနာရုံ ျပည္သားမလႅမင္းမ်ား။

  ဤသို႔ သူလုိခ်င္၊ ကိုယ္လုိခ်င္ ျဖစ္ေနစဥ္၀ယ္ ေဒါဏပုဏၰားသည္ ထုိမင္းေပါင္းစံုတုိ႔အား "အရွင္တုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ျမတ္စြာဘုရားမွာ သည္းခံေသာ၀ါဒ ရွိပါသည္။ ထုိျမတ္စြဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကို ခြဲေ၀ေရးေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ရန္ မသင့္ပါ။ အလံုးစံုေသာ ငါတုိ႔သည္ တစ္ေပါင္းတည္း အညီအညြတ္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ၾက၍ သရီရဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကို ရွစ္စုရွစ္ပံု ခြဲေ၀ၾကပါစို႔၊ ျမတ္စြာဘုရားကို လူအမ်ားတုိ႔ ၾကည္ညိဳလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတုိ႔၌ ေစတီပုထုိးအႏွံ႕အျပား တည္ရွိၾကပါေစ" ဟု ဆုိ၏။ မင္းသားအေပါင္းက သေဘာတူၾကေလ၏။ ေဒါဏပုဏၰားအားလည္း ဓာတ္ေတာ္ျခင္ေသာ ျပည္ေတာင္းကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ကိုးကြယ္ရန္ေပးေလသည္။

  ထုိသို႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓာတ္ေတာ္ အေမြခြဲေ၀ျပီးပါမွ ၀ိပၸလီ၀နတုိင္းသား ေမာရိယမင္းတုိ႔က ကုသိနာရုံျပည္သား မလႅမင္းတုိ႔ထံသို႔ ေ၀စုေတာင္းဆုိၾကရာ အားလံုးခြဲေ၀ျပီးကုန္သျဖင့္ ေပးရန္မရွိေတာ့ေတာ့ရကား ေတေဇာဓာတ္ ေလာင္ကြ်မ္းေတာ္မူရာ (မီးသျဂၤ ိဳလ္ရာ) အရပ္မွ မီးေသြးမ်ား ကိုသာ ယူေဆာင္ၾကရေတာ့၏။

  ဓာတ္ေတာ္ အေမြခြဲေ၀ ရရွိခဲ့ၾကေသာ ေ၀ေဒဟီ မိဖုရား၏သား မဂဓတုိင္းရွင္ အဇာတသတ္မငး္သည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၌လည္းေကာင္း၊ ေ၀သာလီ ျပည္သား လိစၦ၀ီမင္းတုိ႔သည္ ေ၀သာလီျပည္၌ လည္းေကာင္း၊ ကပိလ၀တ္ ျပည္ေနသာကီ၀င္ မင္းတုိ႔သည္ ကပိလ၀တ္ျပည္၌လည္းေကာင္း၊ အလႅကပၸျပည္သား ဗုလီမင္းတုိ႔က အလႅကပၸျပည္၌ လည္းေကာင္း၊ ရာမရြာသား ေကာလိယမင္းတုိ႔သည္ ရာမရြာ၌ လည္းေကာင္း၊ ေ၀ဌဒီပတုိင္းသား ပုဏၰားကလည္း ေ၀ဌဒီပတုိင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ပါ၀ါျပည္သား မလႅမင္းတုိ႔ကလည္း ပါ၀ါျပည္၌ လည္းေကာင္း၊ ကုသိနာရုံျပည္သား မလႅမင္းတုိ႔ကလည္း ကုသိနာရုံျပည္၌လည္းေကာင္း ျမတ္စြားဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစတီပုထိုမ်ား အသီးသီး တည္ထားပူေဇာ္ၾကသည္။

  ေဒါဏ ပုဏၰားလည္း ဓာတ္ေတာ္ျခင္တြယ္သည့္ ေတာင္းကို ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ေလ၏။ ေနာက္က်၍ ဓာတ္ေတာ္မ်ား မရ၊ မီးေသြးမ်ားသာ ရရွိခဲ့ၾကေသာ ၀ိပၸလီ၀နတုိင္းသား ေမာရိယမင္းတုိ႔သည္လည္း ထုိမီးေသြးမ်ားကိုပင္ ၀ိပၸလီ၀နတုိင္း၌ ေစတီပုထိုးတည္ထား ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေတာင္းေစတီႏွင့္ မီးေသြးေစတီမ်ားပါ၀င္လွ်င္ စုစုေပါင္း ေစတီပုထိုးေတာ္ ဆယ္ဆူ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေလသည္။

  အထက္၌ ေဖာ္ျပအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္ ဓမၼေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆဌသဂၤါယနာတင္ ပိဋကတ္ေတာ္၊ ဒိဃနိကာယ္၀င္ သုတၱန္ပိဋကတ္(မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ - ျမန္မာျပန္) အပိုဒ္ ၂၄၀၌ ၂၄၀၊ စကၡဳငါးပါး ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သရီရဓာတ္ေတာ္သည္ ရွစ္စိတ္ (ရွစ္ေဒါဏ) ရွိ၏။ ေယာက္်ားျမတ္ ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ (သရီရဓာတ္ေတာ္) ခုႏွစ္စိတ္ကို ဇမၺဴဒိပ္ကြ်န္း၌ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ ၾကကုန္၏။ တစ္စိတ္ကိုမူကား ရာမရြာ၌ နဂါးမင္းသည္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္၏။

  (၁) တစ္ဆူေသာ စြယ္ေတာ္ကို တာ၀တိ ံသာ နတ္တုိ႔သည္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ကုန္၏။ တစ္ဆူေသာ စြယ္ေတာ္ကိုကား ဂႏၶာရျပည္၌ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ကုန္၏။ တစ္ဆူေသာ စြယ္ေတာ္ကိုကား ကာလိဂ္မင္း၏တုိင္းငံ၌ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ကုန္၏။

  (၂) ထို သရီရဓာတ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဤမာပထ၀ီ ေျမျပင္သည္ ျမတ္ေသာဓာတ္ေတာ္ ပူေဇာ္ပြဲတုိ႔ျဖင့္ တန္ဆားဆင္ထားသကဲ့သို႔ တင့္တယ္ေပ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဤသရီရဓာတ္ေတာ္ကို ျမတ္ထက္ျမတ္ျဖစ္ေသာ နတ္လူတုိ႔သည္ ေကာင္းစြာအရုိ အေသျပဳၾကကုန္၏။

  (၃) (အၾကင္) သရီရဓာတ္ေတာ္ကို နတ္မင္း၊ နဂါးမင္း၊ လူမင္းတုိ႔သည္ ပူေဇာ္ကေလျပီ။ ထုိ႔အတူပင္ မင္းထက္ မင္းျမတ္တုိ႔သည္လည္း ပူေဇာ္ၾကေလျပီ။ (သရီရဓာတ္ေတာ္)ကို ရရွိလတ္ေသာ္ လက္အုပ္မုိးခ်ီရွိခိုး ၾကကုန္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားဟူသည္ ကမၻာအရာတုိ႔ျဖင့္ေသာ္လည္း စင္စစ္ ေတြ႕ခဲ့ရ၏။

  (၄) ညီညြတ္ေသာ သြားေတာ္ေလးဆယ္ႏွင့္ အလံုးစံုေသာ ဆံေတာ္ ေမြေတာ္တုိ႔သည္ ရွိကုန္၏။ နတ္တုိ႔သည္ တစ္ဆူစီ၊ တစ္ဆူစီ စၾက၀ဠာအဆက္ဆက္သို႔ ပင့္ေဆာင္ေလကုန္သတည္း။

  (၅)(သြားေတာ္ ေလးဆယ္ဟုဆုိေသာ္လည္း စြယ္ေတာ္ေလးဆူမွတစ္ပါးေသာ သြားေတာ္သံုးဆယ့္ ေျခာက္ဆူကိုသာလွ်င္ ယူရာ၏။ ဤဂါထာတုိ႔ကို သီဟုိဠ္မေထရ္တုိ႔ ထည့္သြင္း ထားခဲ့သည္ဟု အ႒ကထာ၌ ဆုိ၏။)

  ထုိသို႔ဆုိလွ်င္ ဂႏၶာရျပည္၌ စြယ္ေတာ္တစ္ဆူေရာက္ေတာ္မူသည္မွာ ေသခ်ာပါ၏။ ဂႏၶာရျပည္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။ အဘယ္တုိင္းျပည္ကို ေခၚဆုိသနည္း။ အခ်ိဳ႕ကမူ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ပါ ဂႏၶာရတုိင္းဆုိသည္မွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္းမွတုိင္းတစ္တုိင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏။ ေျမျပင္ အေျခအေနအရ လည္းေကာင္း၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ဂႏၶာရတုိင္းသည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္အၾကား၌ ရွိေနေသာ ေရွးယခင္ အိႏၵိယ နယ္ေျမတုိင္းကိုးတုိင္း အနက္မွ တစ္တုိင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။ ထုိ ဂႏၶာရတုိင္းမွ တရုတ္ျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟုလည္း မွတ္ယူအပ္၏။ မည္သို႔ ဆုိေစ တရုတ္ျပည္သို႔ သမၼတႏုိင္ငံ၌ စြယ္ေတာ္ျမတ္ တစ္ဆူ ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္ မူသည္မွာ ယင္းဂႏၶာရတုိင္းမွ စြယ္ေတာ္ျမတ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆရန္ ရွိေပသည္။

  ထုိစြယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေမြ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေလးသြယ္အနက္ လူသားတုိ႔ထံ၌ စြယ္ေတာ္ႏွစ္ဆူ က်န္ရွိရာတစ္ဆူကို သီရိလကၤာႏုိင္ငံသို႔ ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့ျပီး က်န္တစ္ဆူကို ယေန႕ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္း ဥဒယာန(Udyana) ဘုရင့္ႏုိင္ငံသို႔ ပင့္ေဆာင္သြားခဲ့ၾက၏။ ထုိဥဒယာန ႏုိင္ငံမွ ခိုတန္(Khotan) ႏုိင္ငံ၊ ယေန႕တရုတ္ႏုိင္ငံ ဆင္ဂ်ီယန္း(Xinjiang) ျပည္နယ္ ဟိတ္ယန္႕(Hetian) ေဒသသို႔ပင့္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ငါးရာစုေခတ္တြင္ေတာင္ပိုင္း ကီမင္းဆက္(Qi Dynesty)မွ တရုတ္ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဖာစီယန္(Fa-Xian)သည္ ခုိတန္ႏုိင္ငံမွ တရုတ္ျပည္ ကီမင္းဆက္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ နန္ကင္းျမိဳ႕(Nan Jing)သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆြီမင္းဆက္(Sui Dynasty) လက္ထက္၌ ျမိဳ႕ေတာ္သစ္ျဖစ္သည့္ ခ်န္အန္း(Chang-an)သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း မင္းဆက္ ငါးဆက္ခန္႕တြင္ ျပည္တြင္းေရး ရူပ္ေထြးမူရွိခဲ့၍ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရႊ႕ေျပာင္း ပင့္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကရ၏။ ေနာက္ဆံုး လီယိုမင္းဆက္(Liao dynasty) လက္ထက္၌ ယင္းကင္း(Yen-Jing) ယေန႕ ပီကင္းျမိဳ႕(Bei-Jing)သုိ႔ ပင့္ေဆာင္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒါဇြန္(Dao Zong) ဘုရင္၏ မွတ္တမ္းတြင္ ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ျမတ္အား ခရစ္ႏွစ္ ၁၀၇၁၌ ေဇာင္ဇီယန္ဘုရား(Zhao-Xian Pagoda)တြင္ ဌာပနာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဇာ္ဇီယန္ ဘုရားကို တည္ထားရာ လင္းဂြမ္း(Ling guang) ေက်ာင္းေတာ္မွာမူ ခရစ္ႏွစ္ ရွစ္ရာစုက တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၀၀ျပည့္က တရုတ္ျပည္ စစ္ေရးအေျခအေနေၾကာင့္ လင္းဂြမ္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေဇာ္ဗီယန္ဘုရားတုိ႔ ပ်က္စီးခဲ့ေလရာ ေစတီ၏ ေအာက္ေျခ၌ စြယ္ေတာ္ကိန္း၀ပ္ရာ ေက်ာက္သား ဓာတ္ေတာ္ၾကဳတ္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ ၾကဳတ္အတြင္း၌ ေသတၱာငယ္တြင္ သက်မုနိ ျမတ္စြာဘုရား၏ စြယ္ေတာ္၊ ေရးသားသူ ရွန္းမွီး တီယန္၀ွီး၊ ခုႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ေလးလ ႏွစ္ဆယ့္ သံုးရက္ေန႕ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရပါ၏။ ထုိရက္စြဲမွာ "လီယိုမင္းဆက္ သမုိင္း" စာအုပ္တြင္ပါရွိေသာ ရက္စြဲႏွင့္ ကိုက္ညီသျဖင့္ တရုတ္သမုိင္း ေၾကာင္းအရ မွန္ကန္မူရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။

  အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရပါမူ ဗုဒၶ၏ဓာတ္ေတာ္ အေမြခြဲေ၀ခဲ့ ၾကပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ခြဲေ၀ရရွိခဲ့ေသာ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ေစတီပုထိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးတည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သုတၱန္ ပိဋကတ္အေထာက္ အထားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါ၏။ ထုိ႔ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ဆင့္ ပင့္ေဆာင္ၾကပံုကိုမူ သမုိင္းေရးရာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တြက္ခ်က္မွန္းဆအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သရီရ ဓာတ္ေတာ္၊ စြယ္ေတာ္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို မေပ်ာက္မပ်က္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တုိ႕ ရုိေသေလးျမတ္ ပူေဇာ္အပ္လွပါသျဖင့္ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားမ်ားနုိင္ၾကေစရန္ အလုိ႔ငွာ ကုသိုလ္ပုညခြဲေ၀မွ်လုိက္ ရပါသတည္း။

  မွီျငမ္းစာေစာင္မ်ား
  (၁) မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္(သာသနာေရး ဦးစီးဌာန)
  (၂) ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္(ဦးထြန္းျမင့္)
  (၃) The Buddha's Tooth relic Pagoda(the Buddhist Association og China)

  ကပၸိယစန္းလြင္ ေရးသားခ်က္အား ျပန္လည္မွ်ေ၀သည္။


  ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္တရုတ္ျပည္မွ ဗုဒၶအံေတာ္ပြားမ်ား

   စာဖတ္သူတုိ႔ ၾကားသိျပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ယေန႔ကမၻာတြင္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္အစစ္ႏွစ္ဆူ က်န္ရစ္ပါသည္။ တစ္ဆူက သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ေနာက္တစ္ဆူက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနၾကပါသည္။

   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ စြယ္ေတာ္ပြားတုိ႔ျဖင့္ တည္ထားေသာ ေစတီအမ်ားအျပား ရွိေနပါျပီ။ ဥပမာ - အေနာ္ရထာမင္းေစာလက္ထက္က ရလာေသာစြယ္ေတာ္ပြား တုိ႔ကို ပုဂံျမိဳ႕ေရႊစည္းခံု ေစတီေတာ္၊ ေလာကနႏၵာ ေစတီေတာ္၊ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ ေစတီေတာ္၊ တုရင္းေတာင္ ေစတီေတာ္ စသည္တုိ႔၌ ဌာပနာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ရရွိေသာ စြယ္ေတာ္ပြါးတုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာမင္းမ်ားက ပဲခူးမဟာေစတီ၊ စစ္ကိုင္းေကာင္းမူေတာ္ေစတီ စသည္တုိ႔၌ ဌာပနာခဲ့ၾကပါသည္။

   ျဗိတိသွ်လက္ထက္၌ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ရရွိလာေသာ စြယ္ေတာ္ပြား တုိ႔ကို ျပည့္ျမိဳ႕ေရႊဆံေတာ္ေစတီ၊ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕၊ မင္းလွျမိဳ႕ စသည္တုိ႔၌ အမ်ားျပည္သူတုိ႔ ျမတ္ျမတ္နုိုးႏုိးကိုးကြယ္လ်က္ရွိၾကပါသည္။

   တရုတ္ႏုိင္ငံမွ စြယ္ေတာ္ပြားကိုေတာ့ရခဲ့၏။ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ ဦးတည္ပြါးထံမွ စြယ္ေတာ္ကိုေတာင္းခံခဲ့ရာ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ တရုတ္စြယ္ေတာ္စစ္ ျမန္မာျပည္သို႔ ၾကြလာစဥ္ ဖူးေတြ႕ရေသာ ေက်ာက္စိမ္းဆင္းတုေတာ္ကိုသာ ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ရရွိခဲ့သည္။ စြယ္ေတာ္ကိုေတာ့ မရခဲ့ေခ်။ ဘုိးေတာ္မင္းတရားၾကီးလက္ထက္က်မွ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ စြယ္ေတာ္ပြား တစ္ဆူကို ျမန္မာတုိ႔ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

   ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၊ ေဒၚေအးသန္႔ ဗုဒၶ၏ ျမတ္စြယ္ေတာ္မ်ား စာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

   ""သဂၤါယနာတင္ျခင္းသမိုင္း""

    (ပထမ သဂၤါယနာတင္တာေတာ့ သာသနာႏွစ္ သံုးလေလးရက္ေန႕ ေနရာကေတာ့သတၱပဏၰိ-လုိင္ဂူေ၀ဘာရေတာင္ ရာဇျဂိဳလ္ျပည္မွာတင္ခဲ့ပါတယ္...နဳတ္ငံုအာေဘာ္ေဆာင္ပါတယ္
    ေခါင္းေဆာင္သံဃာ အရွင္မဟာကႆပ ၊ရွင္ဥပါလိ ၊ ရွင္အာနႏၵာ
    ရဟႏၱာဦးေရ ကေတာ့ ငါးရာ ရွိပါတယ္ ပစၥယႏုုဂၢဟမင္းကေတာ့ အဇာတသတ္မင္း ပါ
    တင္ရတဲ့အၾကာင္းရင္းကေတာ့ သသနာကိုပုတ္ခတ္တဲ့အၾကာင္းရင္းပါ ခုန္ႏွစ္လထိၾကာခဲ့ပါတယ္ ရဟန္းတုကေတာ့ သုဘဒၵ တစ္ပါးတည္းပါ
    (ဒုတိယ သဂၤါယနာတင္တာေတာ့) သာသနာႏွစ္ တစ္ရာျပည့္မွာပါ ေနရာကေတာ့ ၀ါဠဳကာရာမေက်ာင္းတိုက္
    ေ၀သာလီျပည္မွာပါ နဳတ္ငံုအာေဘာ္ေဆာင္ပါတယ္...ေခါင္းေဆာင္သံဃာကေတာ့ အရွင္ယသ ဦးစီး အရွင္သဗၺကာမိ ၊ အရွင္ေရ၀တ သံုးပါး
    ရဟႏၱာဦးေရက ခုန္ႏွစ္ရာပါ ....ပစၥယႏုဂၢဟမင္းကေတာ့ ကာလာေသာကမင္းၾကီးပါ တင္ရတဲ့အၾကာင္းရင္းကေတာ့.... အဓမၼ၀ထၳဳဆယ္ပါးေၾကာင့္ပါ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ရွစ္လပါ
    ရဟန္းအတုကအဲဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေတာင္ရွိသြားပါျပီ.......
    (တတိယ သဂၤါယနာတင္တာေတာ့) သာသနာႏွစ္ ႏွစ္ရာသံုးဆယ့္ငါးနွစ္ နဳတ္ငံုအာေဘာ္ေဆာင္ပါတယ္...ေနရာကေတာ့ အေသာကာရံုေက်ာင္း ပါဋလိပုတ္ျပည္မွာပါ....ေခါင္းေဆာင္သံဃာကေတာ့
    အရွင္တိႆဦးစီးျပီး အရွင္မဇၥဳႏၱိက ၊အရွင္မဟာေဒ၀ သံုးပါး .......
    ရဟႏၱာဦးေရကေတာ့ တစ္ေထာင္ပါ.....ပစၥယႏုဂၢဟမင္းကေတာ့ သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးပါ ....
    တင္ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ရဟန္းတုမိစၦာဒိဠိအယူရွိတဲ့ အၾကာင္းေၾကာင့္ပါ...ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့
    ကိုးလၾကာခဲ့ပါတယ္ ...ရဟန္းတုေတြကေတာ့အဲဒီခ်ိန္မွာ ေျခာင္ေသာင္းေတာင္ရွိသြားပါျပီ....
    (စတုထၳသဂၤါယနာတင္တာကေတာ့) သာသနာေတာ္နွစ္ ေလးရာငါးဆယ္ ေပစာနဲ႕ေရးမွတ္ရပါျပီ
    ေနရာကေတာ့ အေလာကလိုဏ္ဂူ မလယဇနပုဒ္ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံမွာပါ ......
    ေခါင္းေဆာင္သံဃာ အရွင္မဟာဓမၼရကၡိတဦးစီး ပါတယ္ .....ရဟႏၱာဦးေရက ငါးရာ
    ပစၥယႏုဂၢဟမင္းက ၀ဋၬဂါမဏိမင္းၾကီးပါ....တင္ရတဲ့အၾကာင္းရင္းကေတာ့
    ငတ္မြတ္ဆင္းရဲေဘး/သူပုန္ေဘးတို႔ေၾကာင့္ပါ...ၾကာျမင့္ခ်ိန္က တစ္နွစ္ၾကာပါတယ္
    ရဟန္းတုေတြကေတာ့ မေရနိုင္ေတာ့ပါဘူး.......
    (ပဥၥမသဂၤါယနာတင္တာကေတာ့ ) သာသနာႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာတစ္ဆယ္ငါးခုနွစ္ပါ
    ေက်ာက္သားေပၚမွာေရးမွတ္ခဲ့ပါတယ္...ေနရာကေတာ့ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္မႏၱေလးျမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပါ ေခါင္းေဆာင္သံဃာ အရွင္ဇာဂရာဦးစီးပါတယ္..ရဟန္း ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာပါ ပါတယ္.....
    ပစၥယႏုဂၢဟမင္းကေတာ့ မင္းတုန္းမင္းၾကီးပါ ..(စက်င္ေက်ာက္ျပား (729)ခ်ပ္ တိတိမွာေရးမွတ္ခဲ့ပါတယ္)
    တင္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေပစာရြက္ေတြအခ်ိန္ၾကာျမင့္လွ်င္ပ်က္စီးမွာစိုးရိမ္မႈရယ္ ေနာက္ထပ္မႈကြဲမ်ားေပၚေပါက္လာနိုင္မည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါ.....ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ခုႏွစ္ႏွစ္ ေျခာက္လ ဆယ့္ေလးရက္တိတိၾကာခဲ့ပါတယ္... ရဟန္းတုေတြကေတာ့ မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါ......
    (ဆဌမသဂၤါယနာတင္တာကေတာ့) ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာကိုးဆယ့္ရွစ္ႏွစ္မွာပါ...
    ေနရာကေတာမဟာပါသာဏလိုဏ္ဂူ ကမၻာေအးကုန္းျမင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမန္မာနိုင္ငံမွာပါ..
    ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ အရွင္ေရ၀တ ၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘဏ
    မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ တို႔ဦးစီးပါတယ္..
    ရဟန္းသံဃာေပါင္း စုစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာတက္ေရာက္ၾကပါတယ္ .....
    ေထရ၀ါဒ နိုင္ငံ ျမန္မာ ၊ ယိုးဒယား ၊ လာအို ၊ ကေမၻာဒီးယား ၊သီရိလကၤာ ငါးနိုင္ငံတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္....
    ပစၥယႏုဂၢဟမင္းကေတာ့ ဖစပလ အစိုးရ ဦးႏုလက္ထက္ပါ....
    တင္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူ႕ကြ်န္ဘ၀ ႏွစ္တစ္ရာနီးပါက်ေရာက္ခဲ့ျပီး သာသနာညိဳးႏြမ္းေနရျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္ပါ.....ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကိုေတာ့ မသိရေတာ့ပါ ..........
    ( ဗုဒၶသာသနာကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတတ္ၾကပါေစ)


    က်ဳံမေငးၿမိဳ.အတုလဗုဒၶမဟာစြယ္ေတာ္ၿမက္

     ယခုဖူးေမွ်ာ္ရေသာပံုေတာ္မ်ားမွာဧရာ၀တီတိုင္းက်ဳံမေငးၿမိဳ.မွၿမက္စြယ္ေတာ္ပံုေတာ္မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ဘုရားပြဲေတာ္အားႏွစ္စဥ္တေပါင္း
     လဆန္း၁၂ရက္ေန.မွတေပါင္းလၿပည္ေက်ာ္၆ရက္ေန.အထိက်င္ပျပဳလုပ္ၿမဲၿဖစ္ပါသည္။သိုပါသၿဖင္.ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စင္အေပါင္း
     တို.အားလာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိုနိုင္ၾကေစရန္နိဗၺာန္အက်ဳိးေမွ်ာ္၍နိုးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

     က်ဳံမေငးၿမိဳ.အတုလဗုဒၶမဟာစြယ္ေတာ္ၿမက္


     ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးမွ သိမွတ္ဖြယ္ရာရာ

      ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ဳိးမွ သိမွတ္ဖြယ္ရာရာ

      "ၾသကာသ" ဟူသည္မွာ "ရွိခုိးပါရေစ၊ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ" ဟုဆိုေသာစကား။ ပိုမိုေလးနက္ေစရန္ သံုးၾကိမ္ရြတ္ဆိုသည္။

      ကံသံုးပါးဟူသည္မွာ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈ "ကာယကံ"၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ အမႈ "မေနာကံ" ႏွင့္ စိတ္ျဖင့္ျပဳအပ္ေသာ အမႈ "၀စီကံ" ဟူသတည္း။

      အပါယ္ဟူသည္မွာ "အပါယ" ဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္သည္။ အပါယ္ေလးပါးဟူသည္ကား ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္ ဟူသတတ္။

      ကပ္သံုးပါးဆိုသည္မွာ

      (၁) သတၱႏၱရကပ္ - တုတ္၊ ဓား၊ ေသနတ္စေသာ လက္နက္အားျဖင့္ ပ်က္စီးရေသာ ေခာတ္ကာလ။
      (၂) ေရာဂႏၱရကပ္ - ေက်ာက္ေရာဂါ၊ ၀မ္းေရာဂါစေသာ ေရာဂါအားျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးရေသာ ေခာတ္။
      (၃) ဒုဗၻိကၡႏ ၱရကပ္ - ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး အစာရွား၍ ေသေၾကပ်က္စီးရေသာ ေခာတ္။

      ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးဟူသည္ကား

      ၁-၂-၃။ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေနစဥ္ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ ျပိတၱာ(အသူရကာယ္ကား ျပိတၱာဘံုတြင္ ထည့္ေရသည္) ဟူေသာ အပါယ္ဘံု၌ ျဖစ္ရျခင္း။
      ၄။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူစဥ္ အသက္ရွည္ေသာ အသညသတ္ဘံုႏွင့္ အရူပဘံု၌ ျဖစ္ေနရျခင္း (အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ ရုပ္ခႏၶာသာရွိ၍ စိတ္၀ိညာဥ္မရွိ၊ အရူပျဗဟၼာမ်ားသည္ စိတ္၀ိညာဥ္သာရွိ၍ ရုပ္မရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ဘုရားကိုလည္း မဖူးႏိုင္ တရားကိုလည္း မနာႏိုင္ၾကေပ)
      ၅။ ပစၥႏ ၱရစ္ေခၚေသာ ျပည္နယ္စြန္းမ်ားႏွင့္ လူရိုင္းမ်ား၏ အရပ္ေဒသ၌ ျဖစ္ေနရျခင္း။
      ၆။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူေနစဥ္ မိစာၦဒိဌိျဖစ္ေနရျခင္း။
      ၇။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူေနစဥ္ တရားကို သိႏိုင္ေလာက္သည့္ ဥာဏ္မရွိဘဲ ထူထူ အအ ျဖစ္ေနရျခင္း။
      ၈။ မဇၥ်ိမေဒသ၀ယ္ တတ္သိနားလည္သည့္ ဥာဏ္ရွိသူျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားမပြင့္ေသာအခါ၌ လူျဖစ္ရျခင္း။

      ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးဆိုသည္ကား ေရ၊ မီး၊ သူခိုး၊ အေမြခံသားးဆိုးသမီးဆိုးႏွင့္ မင္းဆိုးတို႔တည္း။

      ၀ိပတၱိတရားေလးပါးဆိုသည္ကား
      (၁) ကာလ၀ိပတၱိ - မင္းဆိုး မင္းယုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကာလ။
      (၂) ဂတိ၀ိပတၱိ - အပါယ္ေလးပါး၌ လားေရာက္ရျခင္း။
      (၃) ဥပဓိ၀ိပတၱိ - ရုပ္ဆင္းအဂၤါ ဟူေသာ ဥပဓိ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း။
      (၄) ပေယာဂ၀ိပတၱိ- (ျပဳလုပ္မႈ၊ ေျပာဆိုမႈ၊ ၾကံစည္မႈကို ပေယာဂ ဟုေခၚသည္) ယင္းပေယာဂ၏ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း။

      ဗ်သနတရားငါးပါးဆိုသည္ကား

      (၁) ဥာတိဗ်သန - ေဆြစုမ်ဳိးစု ပ်က္စီးျခင္း။
      (၂) ေဘာဂဗ်သန - စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးျခင္း။
      (၃) ေရာဂဗ်သန - အနာေရာဂါဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း။
      (၄) သီလဗ်သန - ကိုယ္က်င့္သီလ ပ်က္စီးျခင္း။
      (၅) ဒိဌိဗ်သန - အယူပ်က္စီးျခင္း

      မဂ္တရား
      (၁) ေသာတာပတၱိမဂ္
      (၂) သကဒါဂါမိမဂ္
      (၃) အနာဂါမိမဂ္
      (၄) အရဟတၱမဂ္

      ဖိုလ္တရား
      (၁) ေသာတာပတၱိဖိုလ္
      (၂) သကဒါဂါဖိုလ္
      (၃) အနာဂါမိဖိုလ္
      (၄) အရဟတၱဖိုလ္

      နိဗၺာန္ဟူသည္မွာ ရုပ္၊ နာမ္တို႔၏ ျဖစ္မႈပ်က္မႈအားလံုး ခ်ဳပ္ပ်က္ဆိတ္သုဥ္း ကင္းျငိမ္းျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

      ေမာင္ေအးခ်မ္း6/19/09

      (မွတ္ခ်က္)http://www.dhammaweb.net/notes/view.php?id=521မွမွ်ေဝတင္ၿပသည္      ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြပါ

      by Hawdeka Aethae on Sunday, December 18, 2011 at 8:29am

      ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေတြပါ

      ေမးထဲေရာက္လာလို႔ လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ပါတယ္

      မီဒီယာသမားမ်ား ဗုဒၶသာသနာအဆံုးအမမ်ားနဲ႔ မဟန ရဲ႕ ရာဇသံကို ခြဲျခားႏိုင္ၾကပါေစ

      လက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါ

       

      ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ၀၉၄၃၀၅၉၄၄၅

      ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ ၀၁၆၅၀၇၀၅

      သပိတ္အိုင္ သီတဂူ ၀၉၅၁၉၉၉၉၁

      မဇၩိမဂုဏ္ရည္ ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ ၀၁၅၄၇၁၃၁ ၀၉၅၀၂၂၉၈၆

      သီတဂူၾကယ္တစ္ပြင့္ ၀၉၂၀၁၁၁၅၃ ၀၉၆၈၁၂၈၉၆

      ဦးအဂၢ ၀၉၅၀၅၅၈၃၈

      ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလ ၀၁၅၈၄၃၁၇

      အရွင္ဇ၀န ေမတၱာရွင္ ၀၉၅၁၉၃၁၃၄ ၀၉၈၆၁၂၈၃၉

      ဇလြန္ ဦးေကာသလႅ ၀၉၅၀၅၉၆၂၆

      အရွင္ေဒ၀ိႏၵာလကၤာရ ၀၉၈၆၁၆၂၂၆

      အရွင္ေသာမ ၀၉၈၇၄၀၇၃၃

      အရွင္ရေ၀ႏြယ္(အင္းမ) ၀၉၅၁၂၈၅၈၇

      ေရႊျပည္ဟိန္း ဆရာေတာ္ ၀၉၅၄၁၄၉၃

      ဆင္ျဖဴေတာင္ ဆရာေတာ္ ၀၁၅၄၀၈၅၀ ၀၁၅၁၄၂၄၆၁

      FMIအရွင္၀ါသ၀ ၀၁၅၈၇၆၃၀

      ျပည္ေတာ္ဦးအရွင္ပ႑ိစၥ ၀၉၉၉၂၄၃၄၃

      ကသာဦးပညာသာမိ ၀၉၆၈၁၅၅၂၆

      ဓမၼဒူတဦးပညာ၀ရ ၀၉၈၇၂၀၂၀၈

      ေဒါက္တာစႏၵာ၀ရ ၀၉၈၅၈၁၆၇၅

      ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ ၀၉၅၀၁၅၀၂၄

      ဦးေတဇနိယ ၀၉၅၁၄၃၃၂၇

      ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္ ၀၉၂၀၂၆၀၃၁

      ဦးေတေဇာသာရ ၀၉၅၃၀၁၄၆၅

      ဦးသုမဂၤလ ဒယ္အိုး ၀၉၈၇၃၀၁၄၀

      ဦး၀ိစာရ ၀၉၂၀၂၅၈၃၄

      ဦးသုမဂၤလ(ေ၀ါ) ၀၉၅၀၄၄၂၂၆

      ဦးသုႏၵရ(ေဇယ်၀တီ) ၀၁၅၁၇၈၇၇

      ဦး၀ါေသဌ ၀၁၇၂၄၂၄၉

      ေကာ့ေသာင္းဦး၀ါယမ ၀၁၅၆၄၅၁၆၁

      ဓမၼဒူတ ဦး၀ိမလ ၀၉၈၆၂၂၈၅၈

      ျဖဴးဦးအဂၢ ၀၉၅၃၉၀၄၁၇

      ဦးဣႏၷက ၀၉၅၀၁၈၀၈၅

      သီတဂူဦးဣႏၷက ၀၉၄၉၂၂၉၀၂

      ဦးဣျႏၵာစရိယ ၀၁၅၀၅၉၄၁

      သီတဂူ ဦးကတိၱ ၀၉၂၀၂၄၂၀၁

      ဦးသ၀ိဓဇာလကၤာရ(မ်ဳိးသာကီ) ၀၉၂၁၁၀၄၈၇

      ေမတၱရွင္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဦးေကာ၀ိဒ စစ္ကိုင္း ၀၉၂၁၁၀၂၀၂

      ခင္မကန္ ဦးေခမိႏၵ ၀၉၅၀၆၃၈၁၆

      ေအာင္လံ ဦးကုသလ ၀၉၄၃၀၄၉၃၈၁

      ဦးမႏၵလ ၀၉၄၉၇၆၁၀၅၉

      ဦးနႏၵမဥၨဴ ၀၉၄၉၃၀၀၅၆၃

      သစၥာေရႊစည္ ဦးဥတၱမ ၀၉၇၃၅၀၂၁၅၀

      ဦးသုနႏၵ ၀၂၅၅၂၅၅

      ဦးဇာဂရ ၀၉၄၉၂၅၂၉၈၈၃

      ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဘဒၵႏၲအဂၢိယ ၀၂၃၉၇၀၇

      ေရႊတိဂံု ၾသ၀ါဒစရိယ ဘဒၵႏၲေသာဘဏ ၀၉၅၁၃၄၅၉၈

      ဘဒၵႏၲၾသ၀ဓါဘိ၀ံသ ၀၉၈၅၄၀၃၈၉

      ျမသိန္းတန္ ဘဒၵႏၲေသာဘဏ ၀၁၂၉၁၈၀၁

      ျမေတာင္ေက်ာင္းဘဒၵႏၲေသာဘဏာဘိ၀ံသ ၀၂၃၉၇၀၇

      ေပါက္ၿမိဳင္ေက်ာင္းတိုက္ဘဒၵႏၲအဂၢ၀ံသဘိ၀ံသ ၀၂၆၃၁၀၁
      --
      ေနာက္ထပ္ သတင္းမ်ားအတြက္ : http://groups.google.com/group/mayanmardailymail/subscribe


      With Best Regards,

      မီးျပတုိက္
      http://www.mee-pya-tite.com/


      Facebook စာမ်က္ႏွာ
      https://www.facebook.com/pages/%E1%80%99%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9/124452107639442


      Simple Views On My Land
      http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/


      Myanmar Social Network
      http://myanmar-social-network.socialgo.com/


      ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာမွတ္စု
      http://mee-pya-tite.blogspot.com/


      ၿဂိဳဟ္တုစနစ္မ်ားႏွင့္ ပဲထိန္းနည္းပညာမ်ား
      http://mdsng.blogspot.com/
       

      ေန႔စဥ္ ျမန္မာအီးေမးမ်ား
      http://myanmardailymail.blogspot.com/

       
      ျမန္မာ Blog မ်ားအားလံုး
      http://allmyanmarblogs.blogspot.com/


      မိန္႔ခြန္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ျပန္တမ္းမ်ား
       

      နားဆင္စရာ
      http://myl6.blogspot.com/


      ဖတ္စရာ
      http://7comrades.blogspot.com/


      MIET တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား Forum
      http://mietforum.ning.com/


      ေန႔စဥ္ ျမန္မာ အီးေမးမ်ား အဖြဲ႔သို႔ဝင္ရန္ mayanmardailymail@googlegroups.com ကို အီးေမးပို႔ပါ၊ ျပန္ထြက္ရန္ mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို႔ အီးေမးပို႔ပါ။
      http://groups.google.com/group/mayanmardailymail  သို႔ တုိက္ရိုက္ဝင္ဖတ္နုိင္ၿပီး ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ တုိင္ၾကားရန္  admin@mee-pya-tite.comforall85ster@gmail.com ႏွင့္ simpleviews2010@googlemail.com မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။      0 comments:

       
      Myanmar Daily Mail Sponsored by Mayanmar Daily Mail Group