စာဖတ္ပါ ၊ စာကိုဘယ္လိုဖတ္ၾကမလဲ။ အေတြးမွတ္စုမ်ား (၅) ၊ အေတြးမွတ္စုမ်ား (၇) ၊ သုညဘ၀နဲ့ စခဲ့ရေသာ ဘီလ်ံနာ သူေဌးမ်ား ၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုသူမ်ား အတြက္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕ ၊ ျမ


 1. စကား စကား စကားထဲက ဇာတိျပ ၊
 2. စကား စကား ၊
 3.  မိမိကိုယ္ မိမိရိုေသဘို ့လိုတယ္ ၊
 4.  စာဖတ္ပါ ၊
 5. (၂)စာကိုဘယ္လိုဖတ္ၾကမလဲ။
 6. အေတြးမွတ္စုမ်ား (၅) ၊
 7.  အေတြးမွတ္စုမ်ား (၇) ၊
 8.  သုညဘ၀နဲ့ စခဲ့ရေသာ ဘီလ်ံနာ သူေဌးမ်ား  ၊
 9.  ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုသူမ်ား အတြက္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕ ၊
 10.  ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္စတင္ေပၚေပါက္လာပံု(က်မ္းျပဳဆရာ ယုဒသန္) ၊
 11. ကမာၻ႔ထိပ္တန္း လစာအျမင့္ဆံုးရေသာ ေအာင္လက္မွတ္ ၁၅ မ်ိဴး ၊
 12. ရတုအဆက္ဆက္မည္သြင္ေသာ ၊ 

စကား စကား စကားထဲက ဇာတိျပ

  စကားႀကီး (၁၁) ခြန္း
  ၁။ ေရကူးညာတင္ေျပာဆိုျခင္း ~ လုိသည္ထက္ပို၍ေျပာဆိုျခင္း
  ၂။ ေကာက္ပင္ရိတ္လွီးေျပာဆိုျခင္း ~ စကားတစ္ခြန္းတည္းႏွင့္ အပိုင္ေျပာဆုိျခင္း
  ၃။ ေရစီးေဖာင္ဆန္ေျပာဆိုျခင္း ~ စကားေျပာရာ၌ လက္ဝင္ ပင္ပန္းေသာ စကားမ်ိဳးေျပာဆုိျခင္း
  ၄။ အိုးတန္ဆန္ခပ္ေျပာဆုိျခင္း ~ တစ္ဖက္လူႏွင့္ တန္သေလာက္ေျပာဆိုျခင္း
  ၅။ ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႕ေျပာဆိုျခင္း ~ တျဖည္းျဖည္း ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ေျပာဆိုျခင္း
  ၆။ ဆင္ေဝွ႔ရန္ေရွာင္ေျပာဆုိျခင္း ~ တာဝန္မဲ့ေသာ၊ ေရွာင္လႊဲေသာစကားကို ေျပာဆုိျခင္း
  ၇။ ေတာင္သူယာခုတ္ေျပာဆိုျခင္း ~ ေျပာသင့္သည္ကိုအရင္ေျပာၿပီး လိုရာကို ေနာက္မွေျပာဆိုျခင္း
  ၈။ ၾကက္ဆုပ္ခြပ္ပစ္ေျပာဆုိျခင္း ~ မိမိအသာစီးရေသာအခါ အပိုင္ေျပာဆုိျခင္း
  ၉။ ေရစစ္ကရားေျပာဆုိျခင္း ~ စကားကိုခ်န္မထားဘဲ အကုန္ေျပာျခင္း
  ၁၀။ ေရသာသဲတင္ေျပာဆိုျခင္း ~ အ႐ံႈးျဖင့္ေျပာဆုိျခင္း
  ၁၁။ ခက္တင္ေမာင္းနင္းေျပာဆုိျခင္း ~ မတင္မက်ႏွင့္ ေရွ႕မေရာက္ ေနာက္မထိုင္ ေျပာဆုိျခင္း

  စကားမ်ားျခင္း၏ အျပစ္ (၅) ပါး
  ၁။ မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာမိတတ္၏။
  ၂။ ကုန္းတုိက္စကားကုိ ေျပာမိတတ္၏။
  ၃။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ေျပာမိတတ္၏။
  ၄။ အႏွစ္မဲ့ေသာစကားကို ေျပာမိတတ္၏။
  ၅။ ေသလြန္ေသာအခါ အပါယ္သို႔က်၏။

  စကားအရာ အဂၤါ (၁၀) ပါး
  ၁။ ကာလဝါဒီ ~ ေျပာခ်ိန္ေျပာခြင့္သင့္မွ ေျပာဆိုျခင္း
  ၂။ ဘူတဝါဒီ ~ ဟုတ္မွန္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုျခင္း
  ၃။ ဓမၼဝါဒီ ~ တရားႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ေျပာဆိုျခင္း
  ၄။ အတၱဝါဒီ ~ အက်ိဳးႏွင့္ စပ္သည္ကိုသာ ေျပာဆုိျခင္း
  ၅။ ပိယဝါဒီ ~ ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကိုသာ ေျပာဆိုျခင္း
  ၆။ မိဟိတပုဗၺဘာဏီ ~ ျပံဳးရႊင္ျခင္းကိုသာ ေရွးဦးျပ၍ ေျပာဆိုျခင္း
  ၇။ မိတာဘာဏီ ~ မပိုမလြန္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ေျပာဆိုျခင္း
  ၈။ အတုရိတဝါဒီ ~ အေဆာတလ်င္ မေျပာဆိုျခင္း
  ၉။ ေပါရီ ~ ဓေလ့ထံုးစံကိုလိုက္၍ ေျပာဆုိျခင္း
  ၁၀။ ဝိသဒဝါဒီ ~ သန္႔ရွင္းေသခ်ာ ႒ာန္က႐ိုဏ္းက်ေအာင္ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္း

  စကား ၆ ခြန္း လူ၌ထြန္း၊ ၄ ခြန္းကိုပယ္ ၂ ခြန္းတည္
  ၁။ မွန္လည္းမမွန္၊ အက်ိဳးလည္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးကလည္းမႏွစ္သက္ေသာ မုသာဝါဒစကားမ်ား
  ၂။ မွန္လည္းမွန္၏၊ အက်ိဳးလည္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးကႏွစ္သက္ေသာ ပိသုဏဝါစာစကားမ်ား
  ၃။ မွန္လည္းမွန္၏၊ အက်ိဳးလည္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးလည္းမႏွစ္သက္ေသာ ဖ႐ုသဝါစာစကားမ်ား
  ၄။ မွန္လည္းမမွန္၊ အက်ိဳးလည္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးကႏွစ္သက္ေသာ သမၹပၸလာပဝါစာစကားမ်ား
  ၅။ မွန္လည္းမွန္၏၊ အက်ိဳးလည္းရွိ၏၊ သူတစ္ပါးလည္းႏွစ္သက္ေသာ သမၼာဝါစာစကားမ်ား
  ၆။ မွန္လည္းမွန္၏၊ အက်ိဳးလည္းရွိ၏၊ သူတစ္ပါးေတာ့မႏွစ္သက္ေသာ သမၼာဝါစာစကားမ်ား


  စကား စကား

  Posted by SLIP in  • မေမးခင္ စဥ္းစားပါ။ မေျဖခင္စဥ္းစားပါ။ မေျပာခင္စဥ္းစားပါ။ ေျပာၿပီးလွ်င္ ျပင္၍မရ။


  • လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဥိီးႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ကိုယ္႕အဖို႔ေရာ၊ သူ႔အဖို႔ပါ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး မက်န္ရစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။  • လူတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုရဲ႕အေၾကာင္းကို အေကာင္းေျပာစရာမရွိလွ်င္ ဘာမွမေျပာတာ အေကာင္းဆံုး။  • သူတပါးစကားကို အာရံုစိုက္နားေထာင္ပါ၊ တစ္ဖက္သား စိတ္၀င္စားမယ္႔ အေၾကာင္းရပ္ကိုေျပာပါ၊ အေရးမႀကီးသည္႔ အေသးစိတ္မ်ားကို ထည္႔မေျပာပါနွင္႔။


  • စကားတစ္လံုး ထပ္တလဲလဲ မသံုးမိေအာင္ ေရွာင္ၾကင္ပါ၊ သူတပါးစကား ၾကားျဖတ္မေျပာႏွင္႔။


  • စကားကို အတိုင္းအဆႏွင္႔သာ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေျပာသင္႔သည္။ အလွ်င္စလို ေျပာျခင္းသည္ အမွားမ်ား၍ ဆင္ျခင္သင္႔ပါသည္။ ေန႔စဥ္သံုး စကားမ်ားကိုပင္ အလွ်င္စလို မေျပာမိေအာင္ သတိထားသင္႔သည္။


  • စကား၀ိုင္းတြင္ အလုအယက္ ေျပာတတ္သူမ်ားသည္ သူတပါးထံမွ အႀကံေကာင္း၊ ဥာဏ္ေကာင္း၊ အခ်က္အလက္ေကာင္းမ်ားကို ရႏိုင္ေသာ အခြင္႔အလမ္း ဆံုးရႈံးသည္။


  • စကားမ်ားမ်ားေျပာသူကို လူအထင္ေသးသည္။


  • အေသအခ်ာမသိေသာ အေၾကာင္းအရာကို မေျပာပဲေနသည္က ပိုေကာင္းသည္။


  • ေဒါသထြက္လာလွ်င္ ေဒါသအ႐ိႈန္မတက္မီွ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို ၾကည္ညိဳရိုေသစြာ အာ႐ံုျပဳလိုက္ပါ။


  • အခါအားေလွ်ာ္စြာ ခ်ီးမြမ္းစကားေျပာဆိုပါ။


  • ပညာရွိတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ီးက်ဴးေနၾကသည္။


  • ခ်ီးက်ဴးစကားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံကိုလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစသည္။ ခ်ီးက်ဴသူကို ခ်ီးက်ဴးခံရသူက ခင္မင္ႏွစ္လိုသည္။


  • ခ်ီးမြမ္းစကားသည္ လူ၏နွလံုးသားအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင္႔တူသည္။ ခ်ီးမြမ္းစကားမၾကားရဘဲ ႏွလံုးသားသစ္ပင္ မရွင္သန္နိုင္။


  • အေဆြခင္ပြန္းခ်င္းရင္းနွီးစြာျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္းစကားေတြ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကဆိုၾကတာဟာ ေပ်ာ္စရာကစားနည္းတစ္မ်ိဳးပဲ။


  • ေလာေလာဆယ္ သင္ေတြ႔ဆံုေနရသည္႔ လူေတြအေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း သိထားဖူးသည္ဆိုက၊ ၎လူႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ ခ်ီးမြမ္းစရာအခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကို ရည္ညြန္းကာ စကားစတင္မည္ဆိုက အဆင္ေျပနိုင္ေသာ သေဘာရွိသည္။


  • သူဘာစိတ္၀င္စားလဲ သိေအာင္စူးစမ္း၊ သဲလြန္စရွာ၊ လူတိုင္းလူတုိင္းဟာ တစ္ခုခုမွာေတာ႔ ကၽြမ္းက်င္သူခ်ည္းပဲ၊ အေရးႀကီးတာက အဲဒီအခ်က္ကို ႏိႈက္မိဖို႔ပဲ၊ စမ္းၾကည္႔ပါလား။


  • မကူညီနိုင္လွ်င္ မကူညီႏိုင္ေၾကာင္းေျပာရန္ ၀န္မေလးပါႏွင္႔။ အလြယ္တကူတာ၀န္မခံသင္႔။
   မလိုအပ္ေသာ စကားမ်ားကို အပိုမေျပာမိေစရန္ဆင္ျခင္ပါ။


  • အပ္ေၾကာင္းထပ္စကား ခြန္အားမရွိ။


  • ေထာင္တန္တဲ႔စကား ရယ္ရင္ေပါ႔။ သူ႕ေနရာနဲ႔သူသာ ရယ္စရာေျပာသင္႔သည္။


  • သူတပါးကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ဟာသမွန္သမွ် သတိထား၍ေရွာင္ရွားပါ။


  • လူထုပရိသတ္ကို ေဟာေျပာရာတြင္ ရယ္စရာေျပာလွ်င္ ပရိသတ္ရယ္ခ်ိန္မွာ ကိုတိုင္မရယ္မိေစရန္ သတိထားပါ။ စကားေျပာရင္းမရယ္သင္႔ပါ။ ရယ္ရင္းႏွင္႔လည္း စကားမေျပာသင္႔ပါ။


  • အလြန္ရင္းနွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈတြင္ လြတ္လပ္မႈ လြန္ကဲလာသည္႔အခါ ပရမ္းပတာေတြျဖစ္လာၿပီး ဒုကၡေရာက္တက္ပါသည္။


  • မိတ္ေဆြေတြကို မိမိ၏ အတြင္းေရးမ်ားကို မိမိဘာသာ အလြန္အကၽြန္ဖြင္႔ေျပာမိလွ်င္ ေနာင္က်မွ တစိမ္႔စိမ္႔ေတြးကာ အဲသည္လူကို မေက်နပ္သလိုလို၊ ရွက္သလိုလို၊ မေက်နပ္ခ်င္သလိုလို ခံစားရတက္သည္။


  • ဧည္႔ခံပြဲေတြမွာ လူတိုင္းက ကိုယ္႔လိုပဲ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေနၾကတာ၊ အဲဒီခ်ိန္ လူတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းနုတ္ဆက္လိုက္၊ အဲသည္လူ ၀မ္းသာသြားလိမ္႔မယ္။


  • အလြယ္ဆံုးႏွင္႔ အစြမ္းထက္ဆံုး အေမးစကားတစ္ခြန္းမွာ " ဥပမာေလးေျပာစမ္းပါခင္ဗ်ာ " ဟူ၍ျဖစ္သည္။  မိမိကိုယ္ မိမိရိုေသဘို ့လိုတယ္


  ေဆးရုံတစ္ရုံမွာ ေဆးေက်ာင္းသားတစ္စု လူနာကိုလက္ေတြ ့စတင္ထိေတြ ့ရမယ့္ေန ့ေပါ့။
  သူတို ့တစ္ေတြ လူနာ ကုတင္တစ္ခုလံုးကို ပတ္၀ိုင္းျပီးရပ္ေနၾကတယ္။ ဂ်ဴတီကုတ္ျဖဴျဖဴေတြကိုယ္စီ၀တ္ထားျကေပမယ့္ နားၾကပ္ေတာ့မပါၾကပါဘူး ၊

  သူ ့တို ့နားျကပ္ေတြကို စစၥတာရဲ ့အခန္းထဲ ထားခဲ့ရမယ္္လို ့ဆရာ ကမေန ့က မွာထားခဲ့ပါတယ္။

  မျကာခင္ဆရာေရာက္လာပါတယ္။

  "ကဲ.. ဒီလူနာကိုမင္းတို ့နားေထာင္ရမယ့္အျကာင္း ခြင့္ေတာင္းထားျပီးျပီ ၊ မင္းတို ့သူ ့နွလုံးခုန္သံကို စိတ္ၾကိဳက္နားေထာင္လို ့ရတယ္။ ႏွလုံးအဆို ့ရွင္က်ဥ္းတဲ့အသံဟာ ဒီလူနာမွာ
  သိပ္ကို ထင္ထင္ရွားရွားၾကီးၾကားေနရတယ္။ ဒီေလာက္ပီသတဲ့အသံမ်ဳိး ရွားတယ္။'"

  ေဆးေက်ာင္းသားအားလံုးဟာ ဒီနွလုံးအဆို ့ရွင္ က်ဥ္းတဲ့ နွလုံးေသြးစီးသံ နဲ ့ပါတ္သတ္ျပီးစာေတြ ့အားျဖင့္ ေလ့လာမွတ္သားဖူးျပီးသားပါ ။ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ ့မွာ တစ္ခါမွ မျကားဘူးေသးဘူး။

  သီအိုရီ အရပဲ ဘာသံျပီးရင္ ဘာသံလာရမယ္၊ ဘယ္လိုျကားရမယ္ဆိုတာ သိထားျကပါတယ္။

  ဆရာက သူတို ့ကို နားျကပ္ တစ္ခု ကမ္းေပးလိုက္ပါတယ္ ။ "ကဲ…အခ်ိန္ယူျပီးေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ၾက၊သိပ္ေကာင္းတဲ့အသံပဲ"လို ့ေျပာျပီးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကိုလွမ္းေပးလိုက္တယ္။

   

  ေက်ာင္းသားေတြလည္း တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ ဆရာ့နားၾကပ္နဲ ့နားေထာင္ၾကပါတယ္ ။ ့နားေထာင္ရင္းေခါင္းညိတ္ၾကတယ္ ။

  "ဟာ…ဟုတ္တယ္ ၊ ဟုတ္တယ္ ၊ၾကားရတယ္ ။စာထဲကအတိုင္းပဲ "လို ့တေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္နားေထာင္ျပီးေက်ာင္းသားအားလံုးကေျပာၾကတယ္။

  ျပီးတဲ့အခါ စစၥတာရဲ ့အခန္းမွာ စာသင္ဖို ့အားလံုးျပန္စုၾက ေတာ့လို ့ဆရာကေျပာျပီး၊ ခုဏ ကျကားရတဲ ့အေျကာင္းေမးပါတယ္ ။

  "မင္းတို ့အားလံုးနားေထာင္ျပီးျကားခဲျပီလား....." တဲ့ ။

  ေက်ာင္းသားအားလံုး ျပိဳင္တူေခါင္းညိတ္လိုက္ၾကတယ္။

  ဆရာကဘာမွ ဆက္မေျပာပါဘူး ။ဆရာကသူတို ့ကိုေပးလိုက္တဲ့နားျကပ္ ကိုယူျပီး နားျကပ္က၀က္အူရစ္ကို ေျဖးေျဖးျခင္း လွည့္ဖြင့္ေနပါတယ္။ျပီးေတာ့ အိတ္ထဲက ဇာဂနာ တစ္ေခ်ာင္းထုတ္ျပီး ့နားျကပ္ရဲ ့ ပိုက္တစ္ေလ်ာက္မွာ
  ထိုးတည့္ထားတဲ့ ဂြမ္းစေတြကိုဆြဲထုတ္လိုက္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားအားလံုးဟာ ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ကုန္ၾကပါေတာ့တယ္ ။

  ဘာမွ မျကားႏုိင္တဲ့နားၾကပ္နဲ ့ နားေထာင္ျပီး ျကားခဲ့တယ္လို ့ သူတို ့ေျပာခဲ့မိျပီ ။ ေျပာတာမွ ပီပီသသျကီးၾကားခဲ့ရတယ္ တဲ့၊ ။စာအုပ္ထဲကအတိုင္းပဲတ့ဲ ၊၊

  ဆရာက တစ္ခြန္းပဲေျပာလိုက္ပါတယ္။

  • "မင္းတို ့ … ေနာက္ကို ဒီလိုဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ၾကေစနဲ ့၊
  • ဘာမွမၾကားရရင္ မျကားဘူးပဲေျပာပါ ။
  • ဟန္မေဆာင္နဲ ့။ မညာနဲ ့၊
  • ကိုယ့္ကိုယ္ကို လည္း မညာမိေစနဲ ့"၊


  ဒါကေတာ ့အဲဒီ ေဆးေက်ာင္းသား တစ္စုရဲ ့ပထမဆံုးေသာ လူနာခ်ည္းကပ္နည္း သင္ခန္းစာပါ ။

  အဲ ့ဒိ ့ေန့ ကဆရာ စာမသင္ပါဘူး ၊ဆရာသင္ေပးလိုက္တာကေတာ့

  • ေတြ ့ရင္ေတြ ့တဲ့အတိုင္း
  • ျကားရင္ႀကားတဲ့အတိုင္း
  • ျမင္ရင္ျမင္တဲ့အတိုင္း ေျပာပါ။ .....ဒါ ပထမဆံုးသင္ခန္းစာ" တဲ့။


  ေဆးပညာအတြက္သာမက ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္အတြက္ပါ ဒီစကား အေရးျကီးလွပါတယ္။

  " မိမိကိုယ္ မိမိ တို ့ရုိေသဖို ့လိုတယ္ " ဆိုတာသင္ေပးလိုက္တာပါ ။


  ၀န္ခံခ်က္။ ။စာေရးဆရာ..ကေမာင္သစ္ဆင္းပါ...။မနက္ျဖန္ဆိုတဲ ့...ေဆာင္ပါးထဲ က.
  .ျကိဳက္နွစ္သက္လြန္းလို ့ဘေလာ ့အေနနဲ ့ေရးေပးလိုက္တယ္။
                                                                              


  စာဖတ္ပါ

  (၁)။စာအုပ္ဆိုတာဘာလဲ။

  ပညာရွိတေယာက္၊စာေရးဆရာတေယာက္က ရိုးသားစြာနဲ့ ေစတနာရွိစြာ ေရးသားထားသည့္ စာပုဒ္ဟာစာအုပ္တအုပ္ပဲ။စာအုပ္ေတြထဲမွာမေကာင္းတာေတြ၊အေပၚယ့က်တာေတြ၊ကေရာ္

  ကမည္ေရးထားတာေတြ၊ဟန္လုပ္ေရးထားတာေတြပါေကာင္းပါႏိုင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ကိုယ္ကမွန္ကန္စြာဖတ္တတ္လို့၇ွိရင္အဲဒိအထဲမွာေကာင္းမြန္တဲ့အပိုင္းအစေတြေတြ့လိမ့္မယ္။အဲဒိအပိုင္းအစေတြဟာစာအုပ္ပဲ။

  စာအုပ္အမ်ိဳးအစားအားလံုးကိုခြဲၾကည့္လိုက္ရင္နွစ္မ်ိဳးပဲ၇ွိတယ္။တမ်ိဳးကခုေလာေလာဆယ္ဖ တ္ရမယ့္စာအုပ္၊ခုနာ၇ီအပိုင္းသာခံတဲ့စာအုပ္ျဖစ္တယ္။ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ေ၇ရွည္ဖတ္ရမယ့္စာအုပ္၊ေခတ္တိုင္းေခတ္တိုင္းခံတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။နာရီပိုင္းသာခံတဲ့စာ၊ခုခ်က္ခ်င္းဖတ္ရမယ့္စာေပဆိုတာကေတာ့ဗဟုသုတကိုေပးတဲ့စာေတြျဖစ္ပါတယ္။သတင္းစာတို့၊ဂ်ာနယ္တို့ဟာတေန့လ့ုးဖတ္ရမယ္စာေတြမဟုတ္ပါဘူး။မနက္ပိုင္းဖတ္လိုက္ရင္ကုန္သြားတာပဲ။ေခတ္တိုင္းခံတဲ့စာဆိုတာကေ တာ့ခံစားခ်က္၊အေတြးအေခၚကိုလံွဳ့ေဆာ္ေပးတဲ့စာျဖစ္ပါတယ္။

  ဒီစာအုပ္အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုကိုရပ္စကင္းကေနာက္တနည္းေျပာပါေသးတယ္။အသံကိုပြားေစတဲ့စာအုပ္နဲ့အသံကိုထိန္းသိမ္းထားတဲ့စာအုပ္လို့ေျပာပါေသးတယ္။အသံကိုပြားေစတဲ့စာအုပ္ဆိုတာလူေပါင္းမ်ားစြာကိုတခါတည္းမေျပာႏိုင္တဲ့အတြက္၊တေနရာတည္းမွာေျပာလို့မရႏိုင္တဲ့အတြက္ကူးယူပံုနွိပ္ျပီးေျပာရတာ။တိုင္းမဂၢဇ င္းတို့၊ဘာတို့ဆိုတဲ့သတင္းမဂၢဇင္းေတြဟာတခ်ိန္တည္း၊တေနရာတည္းမွာေျပာလို့မျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္အဲဒီအထဲမွာပါတဲ့သတင္းေတြကိုပြားျပီး၊ကူးယူျပီးျဖန့္ေ၀ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို့အသံကိုပြားေစတဲ့စာအုပ္လို့ရပ္စကင္းကေခၚပါတယ္။အသံကိုထိန္းသိမ္းေပးတဲ့စာအုပ္ကေတာ့အေတြးအေခၚမ်ား၊အဆိုအအမိန့္မ်ား၊ခံစားခ်က္မ်ားကိုေနာင္မွာေပ်ာက္ကြယ္မသြား၇ေအာင္ေနာင္လာေနာက္သာ းေတြမွတ္ႏိုင္ဖတ္ႏိုင္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းထားတဲ့စာအုပ္ေတြပါ။

  ဒီႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုရပ္စကင္းကေနာက္တနည္းထပ္ေျပာပါေသးတယ္။စကားေျပာထားတဲ့စာအုပ္နဲ့စာေရးထားတဲ့စာအုပ္ဆိုတာမႏွစ္ကဒီေနရာမွာဘယ္လိုရာသီဥတု၇ွိခဲ့တယ္။လမ္းပန္းကဘယ္လိုရွိတယ္။စားေသာက္ဆိုင္ကဘယ္ႏွစ္ဆိုင္ရွိတယ္။ဘယ္နားကဘာဘု၇ား၇ွိတယ္ဆိုတဲ့စာမ်ိဳးေတြပါ။သူတို့အဲဒီလိုစာေတြကိုဘယ္ေလာက္ပဲလွပခန ့္ညားသားေရဖံုးၾကီးေတြနဲ့ခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ေရးျပထားတဲ့စာအုပ္၊ဖတ္ျပီးသိရံုေရးထားတဲ့အရာမဟုတ္ပဲဖတ္ျပီးခံစားရေအာင္ေ၇းထားတဲ့စာအုပ္လို့ေျပာတယ္။

  သုတစာေပနဲ့ရသစာေပကိုေျပာတာပါပဲ။ဒီေတာ့စာအုပ္ဟာအမ်ိဳးအစားခြဲလိုက္ရင္နွစ္မ်ိဳးပဲ၇ွိတယ္။တမ်ိဳးကေရတိုခံတဲ့စာအုပ္၊ေနာက္တမ်ိဳးကေရရွည္ခံတဲ့စာအုပ္၊တနည္းေျပာရရင္သုတစာအုပ္နဲ့ရသစာအုပ ္။ဒါပါပဲ။

  ဒီေနရာမွာေရတိုခံတဲ့စာအုပ္ဟာမေကာင္းဘူး၊ေရရွည္ခံတဲ့စာအုပ္ဟာမွေကာင္းတယ္လို့အဆိုးအေကာင္းေျပာတာမဟုတ္ဘူး။နွစ္မ်ိဳးစလံုးဟာစာေကာင္းခ်ည္းပဲ။ဒါေပမယ့္တမ်ိဳးကေရတိုအတြက္ဖတ္တာ။သုတအတြက္ဖတ္တာ။ေနာက္တမ်ိဲးကေရရွည္အတြက္ဖတ္တာ၊ရသအတြက္ဖတ္တာ ဒါကိုေျပာေနတာ။


  (၂)စာကိုဘယ္လိုဖတ္ၾကမလဲ။
   

  (၂)စာကိုဘယ္လိုဖတ္ၾကမလဲ။
  စာဖတ္တဲ့လူတေယာက္ဟာ ေရႊတြင္းတူးသမားတေယာက္နဲ့တူတယ္။
  က်ေနာ့္အေနနဲ့ၾကည့္လိုက္ရင္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစုေတြဟာ ေျမၾကီးထဲမွာ၇ွိတဲ့ေရႊေတြကိုဘာျဖစ္လို့တလြတည္းေတာင္ထိပ္
  ေပးအသင့္ျဖစ္ေနေအာင္အလြယ္တကူပို့မေပးလိုက္သလဲ၊ဘာျဖစ္လို့ေျမၾကီးထဲမွာဟိုတစသည္တစရွိေန၇သလဲလို့မခ်င့္မရဲျဖစ္ခ်င္စရာပဲ။ဒီလိုဆိုရင္က်ေနာ့္အတြက္ေရႊတူးရတာမလြယ္ေပဘူးလား။ခုေတာ့က်ေနာ္တို့မွာတူးလိုက္ရတာ။ေျမေအာက္မွာအနက္ၾကီး၊အခ်ိန္ကုန္ရတယ္။လူပင္ ပန္းရတယ္။စိုး၇ိမ္ေသာကျဖစ္ရတယ္။တခါတေလမွာဘာမွမရဘဲအခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ရတယ္။
  သဘာ၀ၾကီးကေရႊေတြကိုေျမၾကီးပတ္ၾကားအက္ေအာက္ေတြမွာဟိုတစသည္တစနည္းနည္းစီပဲ သိုမွီးထားတယ္။ဘယ္ေန၇ာမွာဘာရွိတယ္ဆိုတာဘယ္သူမွမေျပာနိုင္ဘူး။ပင္ပန္းၾကီးစြာရက္ေပါင္းမ်ားစြာတူးေပမယ့္ေရႊေလးတစကိုရခ်င္မွရတာ။
  ပညာ၇ွိေတြရဲ့အေကာင္းဆံုးေသာအသိဥာဏ္ပညာေတြဟာလည္းထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။
  ဒီေတာ့စာအုပ္ေကာင္းတအုပ္ကို ေကာက္ကိုင္ျပီးကိုယ့္ကိုယ္ကိုေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ရလိမ့္မယ္။ ငါဟာေရႊတူးသမားတေယာက္လိုလုပ္ႏိုင္ပါ့မလား။ကိုယ့္ေပါက္တူးေတြ၊ေဂၚျပားေတြ၊လက္နက္ကိရိယာေတြေကာင္း၇ဲ့လား။က်မၼာေရးေကာင္း၇ဲ့လား။စိတ္ဓါတ္ၾကံ့ခိုင္ရဲ့လား။အဲဒီေမးခြန္းေတြ ေမးဘို့လိုတယ္။ဒီေမးခြန္းေတြဟာအေရးၾကီးပါတယ္။ခင္ဗ်ားခြဲေျခထုေထာင္းျပီးအရည္က်ိဳ၇မယ့္ေက်ာက္ခဲ့တံုးေတြဟာစာေရးဆရာ၇ဲ့စကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။ခင္ဗ်ားသံုး၇မယ့္ေပါက္တူးေတြ၊ေဂၚျပားေတြဟာခင္ဗ်ား၇ဲ့အေလးထားမႈ၊စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ပညာအခံတို့ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ့ မီးဖိုဟာခင္ဗ်ားရဲ့ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားဥာဏ္၊ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊ၇ွိမယ္လိုူ့ထင္ရတဲ့စာအုပ္ကိုခင္ဗ်ားဖတ္ျပီ။ခင္ဗ်ားပညာအခံေတြနဲ့ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုတဲ့ေပါက္တူးေတြ၊ ေဂၚျပားေတြနဲ့တူးျပီ။ အဲဒါေတြကိုခင္ဗ်ားကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္၊ကိုာ္ပိုင္အေတြးအေခၚဆိုတဲ့မီးဖိုေပးမွာက်ိဳ လိုက္ျပီ။အဲဒီအခါတခ်ိဳ့ေသာေက်ာက္ခဲေတြဟာအျဖဳန္းေတြျဖစ္ျပီး၊အခ်ိဳ့ေသာေက်ာက္ခဲေတြ
  မွာေရႊစေတြပါလာကိုေတြ့ရလိမ့္မယ္။ဒါေၾကာင့္ေရႊေလးတစကိုလိုခ်င္၇င္ကိုယ္မွာလက္နက္ကိရိယာ၇ွိရလိမ့္မယ္။စာအုပ္တအုပ္ကိုဖတ္ျပီဆိုရင္ကိုယ့္မွာလက္နက္ကိရိယာရွိရလိမ့္မယ္။စိတ္၇ွည္မႈနဲ့၊စိတ္အားထက္သန္မႈတို့၊ကိုယ္ပညာအခံတို့ဆိုပါေတာ့။စကားလံုးေတြကိုထုေထာင္ခြဲေခ်ျပီး ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္၊ကိုယ္ပိုင္အေတြးနဲ့မီးျပင္းတိုက္က်ိဳရလိမ့္မယ္။စာအုပ္တအုပ္ကိုဆယ္မ်က္ႏွာေလာက္ဖတ္ျပီးအဲဒီဆယ္မ်က္ႏွာေလက္ထဲကစာလံုးေတြတလံုးခ်င္း၇ဲ့အဓိပါယ္ကိုတိတိက်က်၊ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ျပီဆိုရင္တစ့ုတခုေသာအတိုင္းအတာအထိစာေပက်ြမ္းက်င္သူတဦးလို့ေခၚႏိုင္ပါတယ္။စာတတ္ျခင္းမတတ္ျခင္းဟာအဲဒီစကားလံုးေတြကိုတိက်စြာနားလည္ျခင္း၊မလည္ျခင္းေပးမွာတည္တယ ္။ပညာသင္ၾကားျခင္း၇ဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာရာထူး၇ဘို့မဟုတ္၊အမွားနဲ့အမွန္ကို ဆံုးျဖတ္တတ္ဘို့၊တရားမႈနဲ့မတရားမႈကိုခြဲျခားတတ္ဖို့ျဖစ္ပါတယ္။
  ဒါဟာ စာကိုဘယ္လိုဖတ္မလဲဆိုတာနဲ့ပတ္သက္လို့ရပ္စကင္းကေျပာခဲ့တဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။


  အေတြးမွတ္စုမ်ား (၅)

  Posted by SLIP in


  • အမွားတစ္ခု မလုပ္နိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ သင္ ဘာတစ္ခုမွ်လုပ္နိုင္မည္မဟုတ္။  • ေအာင္ျမင္တဲ႔ ေယာက်္ားတိုင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ မိန္းမတစ္ေဟာက္ ရွိေနတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ မေအာင္ျမင္တဲ႔ ေယာက်္ားတိုင္းရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတာလည္း မိန္းမပါပဲ။  • လူတစ္ေယာက္အဖို႔ ဘယ္ဆိပ္ကမ္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနမွန္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ မသိတဲ႔အခါ ဘယ္အရပ္က တိုက္ခတ္လာတဲ႔ ေလပဲျဖစ္ေစ အက်ိဳးမျပဳနိုင္ပါဘူး။  • အခြင္႔အေရးက သင္႔တံခါးကို ႏွစ္ႀကိမ္ လာေခါက္လိမ္႔မယ္လို႔ေတာ႔ မေမွ်ာ္လင္႔လိုက္ပါနဲ႔။  • က်ားကစားရာမွာ ႏွစ္ေကာင္စားနိုင္ဖို႔ တစ္ေကာင္ေကၽြးရတယ္၊ တစ္ႀကိမ္ထဲမွာ ႏွစ္ေကာင္ေရႊ႕မရဘူး၊ အထက္ကိုပဲေရႊ႕ရမယ္၊ ေအာက္ကို မေရႊ႕ရဘူး၊ ကင္းစင္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ႔ ႀကိဳက္သလို ေရႊ႕လို႔ရၿပီ။ ဘ၀ဆိုတာလဲ အ႔ဲလိုပဲ။  • ေျပာသင္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းရယ္၊ ဆိတ္ဆိတ္ေနသင္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ေျပာဆိုျခင္းရယ္ဟာ အားနည္းခ်က္ကို ေဖာ္ျပတဲ႔ အခ်က္နွစ္ခ်က္ပါပဲ။  • သင္႔လက္ကို ကမ္းေပးဖို႔ ဘယ္ေတာ႔မွ မေႏွာင္႔ေႏွးပါႏွင္႔။ သူတပါးကမ္းလာတဲ႔ လက္ကိုလည္း ဘယ္ေတာ႔မွ လွမ္းဆြဲယူဖို႔ မေႏွာင္႔ေႏွးပါနွင္႔။  • လွပမႈရယ္ ..... ဥာဏ္ပညာရယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ႔မွ အတူတြဲေနရိုး မရွိပါ။


  • လူအမ်ားကို ခ်စ္ျခင္းနဲ႔ လူအမ်ားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကို ခံရသူဟာ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၀ဲယာရဲ႕ ေနေရာင္ျခည္ကို ခံရျခင္းလိုပါပဲ။  • မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ေပါမ်ားျခင္းဟာ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးမွာ အေရးပါတဲ႔ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။


  • သင္႔ဘ၀ ရည္မွန္းခ်က္ မျပည္႔၀မီကာလမွာ မိန္းမနဲ႔ အရက္ကို ေ၀းေ၀းကေရွာင္ပါ။ သင္ရည္မွန္းခ်က္ ျပည္႔၀ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီးဂရုစိုက္ေရွာင္ပါ။  • တကယ္လို႔ သင္႔အေနနဲ႔ အမ်က္ေဒါသကို တဒဂၤ သည္းခံနိုင္ရင္ ရက္ေပါင္းတစ္ရာ စိတ္ဆင္းရဲမႈမွကင္း ေ၀းမည္။  • အခ်ိန္ဆြဲျခင္းဟာ ေဒါသကို ကုစားတဲ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပဲ။  • မိမိကိုယ္ကို သိပါ။


  • အခ်ိန္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ႔တန္ဖိုးကို နားလည္ပါ။ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လံု႔လစိုက္ပါ။ မေလလြင္႔ေစနဲ႔ ပ်င္းမေနနဲ႔ အလုပ္ကို မေရႊ႕ဆိုင္းပါနဲ႔။ ဒီေန႔လုပ္လို႔ ၿပီးမယ္႔အလုပ္ကို ဒီေန႔လုပ္ပါ။ မနက္ျဖန္ထိေစာင္႔မေနပါနဲ႔။  • မိမိလုပ္ငန္းအေပၚ မိမိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ရွိျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ပထမ ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။


  • ေလာကေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးနိုင္ေသာသူ ထာ၀စဥ္ျဖစ္ခ်င္၏။  • သူမ်ားရဲ႕ေက်းဇူးတရားကို ေမ႔ေလ်ာ႔မထားနဲ႔ ကိုယ္ျပဳဖူးတဲ႔ ေက်းဇူးတရားကိုလည္း အမွတ္မထားနဲ႔။  • က်ားဆိုရင္လည္း တကယ္႔က်ားျဖစ္ပါေစ၊ ဘယ္သူမွ အေရးမထားတဲ႔ အရုပ္က်ား မျဖစ္ပါေစနဲ႔။  • မိဘကို မေသခင္ ေကၽြးေမြး၊ ျပဳစု၊ ေစာင္႔ေလွ်ာက္ပါ။ ေသမွ ငိုမေနပါနဲ႔ အက်ိဳးမဲ႔တယ္။  • ေစတနာထား စကားမ်ား အမွားပါတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စကားနည္းနည္း ဘုရားၿမဲၿမဲေန။  • လူေတြဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈနည္းေလေလ၊ စကားေတြ မ်ားမ်ားေျပာေလေလပါပဲ။  • အခ်ိန္တိုင္းသည္ ငါ႔ဘ၀ တိုးတက္မႈအတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္။  • ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရတာ ခက္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာတဲ႔ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရတာ ပိုခက္ပါတယ္။ ဘ၀င္မျမင္႔နဲ႔၊ ဘ၀မေမ႔နဲ႔၊ ေအာက္ေျခမလြတ္နဲ႔။  • ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အထင္ႀကီး ကိုးကြယ္တဲ႔ ဘ၀င္သမားဟာ ေနမင္းႀကီးထြက္လာတာကို၊ သူတြန္တာ နားေထာင္ဖို႔လို႔ အထင္ေရာက္ေနတဲ႔ ၾကက္ဖနဲ႔ တူပါတယ္။  • အရိုင္းအစိုင္းေတြမွာ ၿပံဳးတယ္လို႔မရွိပါဘူး။ တ၀ါး၀ါးတဟားဟားပဲ ရယ္တတ္ၾကတယ္။ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးေတြကေတာ႔ ဟားတိုက္ၿပီး ရယ္ေလ႔မရွိၾကပါဘူး။ ၿပံဳးရံုေလးပဲ ၿပံဳးတတ္တယ္။  • ပညာရွိတဲ႔သူနဲ႔ အတူသြားအတူေနသူဟာ ပညာရွိသူပဲ။


  • ပန္းထုပ္တဲ႔ဖက္က ပန္းရနံ႔ေမႊးၿပီး ငပိထုတ္တဲ႔ဖက္ကေတာ႔ ငပိနံ႔နံမွာပဲ။

  အေတြးမွတ္စုမ်ား (၆)

  Posted by SLIP in  • စိတ္ကိုၿငိမ္ၿငိမ္ထားပါ လူတိုင္းကို ထိန္းနိုင္ပါလိမ္႔မယ္။


  • ေၾကာက္ရမွာ ေတြးမေၾကာက္နဲ႔။


  • ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ထိန္းနိုင္သူသာလွ်င္ စြမ္းအားအရွိဆံုး။


  • စိတ္ဓာတ္တည္ၿငိမ္သူတို႔ကား ဘယ္ေတာ႔မွ မေပါက္ကြဲၾက။
   ဘယ္ေတာ႔မွ ေအာ္ႀကီးဟစ္ၾကယ္ မလုပ္ၾက။ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ႀကံဳႀကံဳ ဣေျႏၵမပ်က္ပဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံနိုင္ ၾကတယ္။
   အက္ဒီဆင္ဟာ သူ႔စက္ရံုေတြ မီးထဲ ပါသြားေသာအခါ မတုန္မလႈပ္ တည္ၿငိမ္စြာျဖင္႔ လက္ပိုက္ ၾကည္႔ေနနိုင္ခဲ႔တယ္။
   ပညာရွင္ႀကီး အီမာလည္း သူ႔ရဲ႕ အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ႔ စာၾကည္႕တိုက္ႀကီး မီးေလာင္သည္ကို အၿပံဳးမပ်က္ ၾကည္႔ေန နိုင္ခဲ႔တယ္။


  • လူတစ္ေယာက္သည္ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္၊ ကိုယ္စိတ္(၂)ပါး တည္ၿငိမ္မႈမရွိလွ်င္ ဘယ္ေတာ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမျဖစ္နိုင္။


  • ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး တည္ၿငိမ္မႈကို ရလိုလွ်င္ ကိုယ္႔စိတ္ကိုကိုယ္ ျပဳျပင္ပါ။ အားေပးပါ၊ အိပ္ယာ၀င္အိပ္ယာထတိုင္း " ငါ႔မွာ တန္ခိုးပါ၀ါရွိတယ္၊ ငါ႔ကိုငါထိန္းနိုင္တယ္၊ ငါလုပ္ရင္ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္၊ ျဖစ္နိုင္တယ္၊ ျဖစ္တယ္..." လို႔ ဘုရား၀တ္ျပဳသလို ေန႔တိုင္း မပ်က္မကြက္ အာရံုျပဳပါ။ ရြတ္ဆိုပါ။ ေၾကြးေၾကာ္ပါ။


  • ဘယ္ကိစၥေၾကာင္႔နဲ႔မွ ကိုယ္႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ မဆံုးရံႈးေစနဲ႔။


  • " စာဖတ္ျခင္း " ဟာ ျပည္႔၀တဲ႔လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစတယ္။
   " ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း " က အဆင္သင္႔ျဖစ္တဲ႔လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစတယ္။
   " စာေရးျခင္းက " က တိက်တဲ႔ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစတယ္။


  • စစ္မွန္တဲ႔ စကားေျပာေကာင္းျခင္းဆိုတာ လိုအပ္တာထက္ တစ္ခြန္းတစ္ပါဒမွ ပိုမေျပာတဲ႔ ေျပာသင္႔ေျပာထိုက္တာအားလံုးကို ေျပာဆိုျခင္းပဲ။


  • ရန္သူတစ္ေထာင္ မသိေစခ်င္တဲ႔ စကားကို ဘယ္ေတာ႔မွ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ဆီ ထုတ္မေျပာနဲ႔။


  • မိန္းမသားေတြအေနနဲ႔ သူတို႔တစ္ေယာက္တည္းရွိေနခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ကုိ ဘယ္လိုကုန္ေစတယ္ဆိုတာသာ ေယာက်္ားေတြသိကုန္ရင္ သူတို႔ကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ လက္ထပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။


  • အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္တဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ မ်က္စိမျမင္တဲ႔ ဇနီးနဲ႔ နားေလးတဲ႔ ခင္ပြန္းသည္တို႔ ေပါင္းဖက္မွပဲ ျဖစ္နိုင္ပါလိမ္႔မယ္။


  • ဇနီးမယားေတြဟာ သူတို႔ကို အသနားခံခ်င္ၾကတယ္။ ခ်ီးမြမ္းခံခ်င္ၾကတယ္၊ သေဘာက်ႏွစ္ခ်ိဳက္တာ ခံခ်င္ၾကတယ္ဆိုတာကို မေမ႔ႏွင္႔။


  • အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ နိဗၸာန္ႏွင္႔ ငရဲၾကားရွိ ဒုကၡဘံုသို႔ ေရာက္သြားျခင္းသာျဖစ္သည္။


  • အခ်စ္ကို ေရွာင္ရမယ္။ ခ်စ္ၿပီးရင္ လက္ထပ္မွာပဲ၊ တကယ္ေတာ႔ လက္ထပ္တာဟာ အင္မတန္ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ႔ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္ပဲ။


  • စာကုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ဖတ္။


  • မိတ္ေဆြကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းနိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းကေတာ႔ မိတ္ေဆြေတြဆီက ဘယ္ေတာ႔မွ အေခ်းအငွားမလုပ္ဖို႔၊ ဘယ္ေတာ႔မွ အေခ်းအယူ မလုပ္ဖို႔ဘဲ။

  အေတြးမွတ္စုမ်ား (၇)

  Posted by SLIP in


  • လူသားမ်ိဳးႏြယ္က ' စစ္ ' ကို အဆံုးသတ္ရင္သတ္။ ဒါမွမဟုတ္ပါက ' စစ္ ' က လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို အဆံုးသတ္ပစ္လိုက္မွာပဲ။
   Mankind must put an end war or war will but an end to mankind.

  • သင္႔ပါရမီစြမ္းရည္ ဘယ္ေလာက္ရွိတာက အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ သင္႔ပါရမီကို ဘယ္လို သင္အသံုးခ်မလဲဆိုတာပဲ အေရးႀကီးတယ္။
   It is not the size of your talent; It is what you do with it.


  • မင္းလုပ္နိုင္သေလာက္ပဲလုပ္ပါ။ မင္းလုပ္သေလာက္နဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။
   All you can do is all you can do, but all you can do is enough!

  • မင္းအခု စလုပ္လိုက္ပါ၊ မင္းဘယ္ေတာ႔မွ ေနာက္မက်ပါဘူး။ အခုမလုပ္ရင္ေတာ႔ ေနာက္က်သြားၿပီ။
   If you start now you will never late. But if you don't start now, you will be late.

  • ရင္းနီးမႈမွ အားမနာမႈတို႔၊ အထင္ေသးမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည္။
   Familiarity breed contempt.


  • ကေလးငယ္မ်ားကို စကားေျပာတတ္ေအာင္ သင္ေပးလို႔ရသလိုပဲ။ သတၱိရွိေအာင္လည္း သင္ေပးလို႔ ရပါတယ္။
   Courage may be tough, as a child is thought to speak.


  • ေၾကာက္စရာေကာင္းတာ ေသျခင္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ေသလုေမွ်ာပါးျဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္ပါ။
   It is not death, but dying which is terrible.


  • ေသလိုက္ဖို႔ေကာင္းတဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကို မျပဳလုပ္မိခင္မွာ ေသသြားတာေကာင္းတယ္။
   It is good to die before one has done, anything deserving death.


  • ႀကိဳက္သေလာက္ဆူပါ၊ ဆဲပါ ကၽြႏု္ပ္ မနာပါ။ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ိဳးမ်ားပါ၏။
   A bused me as often as you will it is often a beanie than any injury.


  • ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကား အခ်ိန္သူခိုးျဖစ္၏။
   Procrastination is the thief of time.


  • ေလာကႀကီးကို အေတြးအေခၚမ်ားက စိုးမိုးထားသည္။
   Thoughts rule the world.


  • မနက္ျဖန္မွ၊ မနက္ျဖန္မွ၊ ဆိုတာ ဒီေန႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါလူပ်င္းေတြသာ ေျပာတတ္တဲ႔ စကားပါ။
   Tomorrow, tomorrow, not today. Hear the lazy people say.


  • ဘယ္သူဟာပညာရွိလဲ? ့တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီမွာ အၿမဲေလ႔လာဆည္းပူးေနတဲ႔သူဟာ ပညာရွိပါပဲ။
   Who is wise? He that learns from everyone.


  • ဘယ္သူဟာ အစြမ္းထက္သလဲ? တည္႔မက္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းနိုင္သူဟာ အစြမ္းထက္သူပါပဲ။
   Who is powerful? He that governs his passion.


  • ဆိတ္ဆိတ္ေန ေထာင္တန္။
   Silence is worth a thousand places of gold or silver.

  • အိမ္ဟူသည္ သမီးငယ္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္၊ မိခင္အတြက္ေတာ႔ အလုပ္ရံု။
   Home is the girl's prison and the woman's workhouse.


  • အခ်စ္ဆိုတာ လူေပၚေၾကာ႔ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္သလို၊ စစ္ပြဲဆင္ႏြဲသူမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖမႈတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ( ဒါေပမယ္႔ ) မင္းစိုးရာဇာမ်ားအတြက္ေတာ႔ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း တစ္ခုပဲ။
   Love is the idler's occupation. The warrior's relaxation, and the sovereign's ruination.


  • အခ်စ္မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ၿငိမ္းသြားၿပီးေနာက္တြင္ မီးၾကြင္းမီးစမ်ားသာက်န္ခဲ႔မည္။ ေရႊ မက်န္ခဲ႔ပါ။
   When the fire of love is extinguished one finds cinders but not gold.


  • အခ်စ္ = ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ေရာဂါတစ္ခု။
   Love. A grave mental disease.


  • ရွာေဖြရယူေသာအခ်စ္သည္ေကာင္း၏၊ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ရွိေသာအခ်စ္က ပိုေကာင္း၏။
   Love sought out is good, but love discovered is better.


  • ဗုဒၶဟူးေန႔က မင္းကိုငါခ်စ္တယ္။ ၾကာသပေတးေန႔က် မင္းကို္မခ်စ္ေတာ႔ဘူး။ အဲဒါအမွန္ပဲ။
   And if I loved you wednesday. I do not love you Thursday. So much is truth.

  • သစ္ဆံုသည္ ရဲတင္းကို ပ်က္ေစ၏။ ဆာေလာင္မႈသည္ အခ်စ္ကို ပ်က္ေစ၏။
   The tree knit spoils the ace, hunger spoils love.


  သုညဘ၀နဲ့ စခဲ့ရေသာ ဘီလ်ံနာ သူေဌးမ်ား

   ၁။ေရးဒုီဘီ

   ကမၻာေက်ာ္ Dolby Laboratoriesကုမၸဏီကို ထူေထာင္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ဘီလ်ံခ်မ္းသာသည္။သို႔ေသာ္ သူ၏ ပထမဦးဆံုးအလုပ္မွာ ရုပ္သံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Ampexမွာ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။


   ၂။ေအာ္ပရာ၀င္းဖေရး

   ဘီလ်ံနာသူေဌးတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ရုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူ၊ မင္းသမီး၊ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ပရဟိတာဒါနရွင္အျဖစ္ လွ်မ္းလွ်မ္း ေတာက္ေက်ာ္ၾကားေသာ ေအာ္ပရာ၀င္းဖေရး၏ ပထမဆံုးအလုပ္မွာ နစ္ရွ္ဗယ္လီျမိဳ႔ရွိ သူ႔ဖခင္၏ ဆံသဆုိင္နံေဘးမွာ ကပ္ကာဖြင့္ခဲ့ရသည့္ ကုန္စံုဆိုင္ငယ္ကေလးျဖစ္သည္။

    

   ၃။ေဒးဗစ္မာေဒါက္

   Doleသစ္သီးကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ခ်မ္းသာသည္။ သူသည္ 1943 ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သို႔ မ၀င္ခင္ ဓာတ္ဆီဆိုင္အလုပ္သမားအျဖစ္ ဘ၀စတင္ခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။


   ၄။တီဘြန္နီပစ္ကန္

   အေမရိက၏အၾကီးဆံုး ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Mesa Petroleumကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္သည္။ အမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံခ်မ္းသာသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ပထမဆံုးအလုပ္မွာ သတင္းစာပို႔သမားျဖစ္သည္။


   ၅။အင္ဒရူးဘီးလ္

   ဘီးလ္ဘဏ္ႏွင့္ ဘီးေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာကုမၸဏီကို္ထူေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ပထမဆံုးအလုပ္မွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ေရာင္းသူျဖစ္သည္။

    

   ၆။ခ်ားလ္ရွ၀က္ဘ္

   ကမၻာ့အၾကီးဆံုး အက်ိဳးေဆာင္္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ လ်ံခ်မ္းသာသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ပထမဆံုးအလုပ္မွာ သစ္ၾကားသီးေရာင္းသူျဖစ္သည္။


   ၇။ဂၽြန္အက္ဒ၀ပ္ အန္းဒါးဆင္း

   Aceအေဖ်ာ္ယမကာကုမၸဏီကို ထူေထာင္သူ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၈ဘီလ်ံ ခ်မ္းသာသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ပထမဆံုးအလုပ္ မွာ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္ဆုပ္ေရာင္းသူ ျဖစ္သည္။


   ၈။ မက္ခ္ဇကၠာဘက္

   ယခုအခါ Facebook၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံ ခ်မ္းသာသည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ မထင္မရွားဘ၀ျဖင့္ Facebookကုမၸဏီကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

    

   ၉။စတိဗ္ေဂ်ာ့

   Appleကုမၸဏီကို ပူးတြဲထူေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ ပထမဆံုးအလုပ္မွာ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ပစၥည္းေရာင္းျခင္းျဖစ္သည္။   ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုသူမ်ား အတြက္ ကမာၻေက်ာ္ အဆိုအမိန္႔အခ်ိဳ႕

   သီလစမ္းနည္း
   လူတိုင္း အတိုက္အခိုက္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အာဏာဒဏ္ကို မခံႏိုင္။ လူတစ္ေယာက္၏ သီလကို စမ္းသပ္လိုလွ်င္ အာဏာေပးလိုက္ပါ။
   (ေအဘရာဟင္ လင္ကြန္း)

   ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဆိုသည္မွာ
   လူတစ္ေယာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးရန္ထက္ ျဖဳတ္ပစ္ရန္က ပိုလြယ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ လူမ်ားကို အလုပ္ျဖဳတ္ရာ၌ နာမည္ေက်ာ္သူမ်ား မဟုတ္ၾက။ လူမ်ားကို ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရာ၌သာ နာမည္ေက်ာ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
   (အမည္မသိ)   ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ထိုက္ေသာ လူနည္းစု
   လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အျခားသူမ်ား မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသင့္သည္ကို သိၾကေသာ္လည္း လူအနည္းငယ္ကသာ သူတို႔ မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း သိၾကေပသည္။
   (လီယို ေတာ္စတိြဳင္း)

   အျမင့္မားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ဆိုသည္မွာ
   သူ႔မွာ ရွိေသာ အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ စြမ္းရည္ထက္ သာလြန္ေအာင္ (လူအမ်ားကို) လုပ္ေပးလိုသူသည္ အျမင့္မားဆံုး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။
   (ဖရက္ဒ္ ေအ မန္းစ္ေကး)   ေခါင္းေဆာင္ေရြးရင္ ဘာကို ဦးစားေပးမလဲ
   ေခါင္းေဆာင္မွဳ ဆိုသည္မွာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ သီလ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ခုသာ ရႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ မဟာဗ်ဴဟာ (ရွိသူ) ထက္ သီလ (ရွိသူ) ကို ဦးစားေပးပါ။
   (အိပ္ခ်္ ေနာ္မန္ ရွ၀ါ့ဇ္ေကာ့ပ္)

   ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ရင္
   လူေတြ၏ ထိပ္ကို လက္သီးႏွင့္ ထိုးျပီး ေခါင္းေဆာင္၍ မရ။
   (ဒြိဳက္ ဒီ အိုက္ဆင္ေဟာင္၀ါ)   ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၏ တန္ဖိုး
   ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ ဦးေဆာင္ေသာ သိုးတပ္က သိုးတစ္ေကာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျခေသၤ့တပ္ကို ေအာင္ႏိုင္၏။
   (အာရပ္စကားပံု)

   ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္စတင္ေပၚေပါက္လာပံု(က်မ္းျပဳဆရာ ယုဒသန္)

    ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္စတင္ေပၚေပါက္လာပံု(က်မ္းျပဳဆရာ ယုဒသန္)

     

    ဆရာယုဒသန္သည္ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ခရစ္ယန္သာသနာျပဳ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဆရာယုဒသန္၏ နာမည္အရင္းမွာ အဒိုနီရမ္ဂ်ပ္ဆင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယန္သာသနာေရးတြင္သာမက စာေပဖက္တြင္ေသာ္၄င္း၊ ႏိုင္ငံေရးဖက္တြင္လည္း ထင္ရွားေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

    ဆရာယုဒသန္ကို ၁၇၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ မက္ဆခ်ဴးဆက္ ျပည္နယ္ ေမာ္လဒင္းျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဗေရာင္းတကၠသိုလ္တြင္ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၈၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အန္ေဟဇယ္တိုင္ ဆိုသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖင့္လက္ထက္ခဲ့သည္။

     

    ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ယုဒသန္သည္ အျခားအေဖာ္ေလးဦးတို႕ႏွင့္အတူ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႕ သြားၿပီး သာသနာျပဳရန္ေစလႊက္ျခင္းခံရသည္။ ယုဒသန္တို႕ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေဆလမ္ျမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘၤာျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လတြင္ ကာလကတၱားျမိဳ႕သို႕ ဆိုက္ေရာက္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ျဗိတိသွ် အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရတို႕အခ်င္းခ်င္း မသင့္မတင့္ျဖစ္ေနသည္။

     

    ျဗိတိသွ်တို႕၏ အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ သည္အေမရိကန္ သာသနာျပဳမ်ားကို ထိုတိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုင္ရန္ မလိုလားေခ်။ ထိုေၾကာင့္ အိန္ဒိယႏိုင္ငံရွိ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ယုဒသန္ႏွင့္သူ၏ဇနီးကို အေမရိကန္သို႕ျပန္ရန္အမိန္႕ေပးေလသည္။ ယုဒသန္သည္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာသနာျပဳရန္ကို စြန္႕ လႊက္ရမည္ကဲ့သို႕ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ၁၈၁၃ခုွစ္ ဇြန္လဆန္းတြင္ အေရွ႕ဖက္ကို ႀကံဳရာသေဘၤာႏွင့္သြားမည္ဟူေသာအၾကံျဖင့္ အိ္ႏၵိယႏုိင္ငံ မဒရပ္ၿမိဳ႕သိူ႕ တဖန္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

     

    မဒရပ္မွတဆင့္ ေဂ်ာဂ်ီးယားနား အမည္ရွိ သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို လိုက္ပါလာခဲ့ၾကရာ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ ထိုအခါက ရန္ကုန္သည္ အခုကာလ ရန္ကုန္ႏွင့္လံုး၀ မတူေခ်။ ဆူးေလေစတီေတာ္ကို အေရွ႕ဖက္၊ အေနာက္ဖက္ ႏွင့္ ေတာင္ဖက္တြင္ အင္းႀကီး တစ္ခုကာလ်က္ရွိသည္။ ျမိဳ႕ကို အင္းႀကီး ေခ်ာင္းေျမာင္း ထံုးအိုင္ တို႕ ၀န္းရံလ်က္ရွိသျဖင့္ ကၽြန္းႀကီးကဲ့သို႕ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံဆရမ္ပူျမိဳ႔ရွိ အဂၤလိပ္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ၀ီလ်ံကာရီ၏ သားဖဲလစ္ကာရီ ျဖစ္သည္။

     

    ထိုသာသနာျပဳအိမ္၌ ယုဒသန္ တို႔ေနထိုင္ၾကေလသည္။ေဟာရန္ ေျပာရန္သာသနာျပဳရန္ ေရာက္လာၾကသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယုဒသန္တို႔သည္ ျမန္မာစကားကို လံုး၀မတက္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာစကားကို ဦးစြာ ၾကိဳးစားသင္ယူၾကရသည္။ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစာေပကို ေလ႔လာ က်က္မွတ္ရသည္ တို႔ျဖင္႔ သံုႏွစ္သံုးမိုး ရွိလာေသာ အခါ ယုဒသန္သည္ ျမန္မာ သဒၵါ က်မ္းတစ္ေစာင္ကို ေရးသားျပဳစု ျပီးေလ၏။

     

    ျမန္မာတို႔ အၾကားတြင္ သာသနာ ျပဳဖို႔ရန္ ျမန္မာတို႔၏ အယူ၀ါဒ အေလ႔ အထတို႔ကိုလဲ နားလည္ ရေပးအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယုဒသန္သည္ ေလာကုတၱရာ စာေပမ်ားကို ေလ႔လာဆည္းပူးရာ ျမန္မာ စကားကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနေသာ ပါ႒ိသကၠတ စကားလံုးေပါင္း ေလးေထာင္ေလက္ကို စုေဆာင္းမိေလသည္။ ထိုစကားလံုးမ်ားကို အကၡရာ၀လိစဥ္ျပီး ျမန္မာ အနက္ေပးကာ ပါ႒ိ-ျမန္မာ အဘိဓါန္ကို စတင္ျပဳစုေလသည္။

     

    ထိုအဘိဓါန္တြင္ပါေသာ ျမန္မာစကားလုံးမ်ားကို တဖန္ အကၡရာ ၀လိစဥ္ကာ အဂၤလိပ္ အနက္ေပးျပီး ပထမ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ငယ္ကို ျပဳစုခဲ႔သည္။ ၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလား ျပည္နယ္ စရန္ပူ သာသနာျပဳေကာလိပ္ေက်ာင္းက ပံုႏွိပ္စက္တစ္လံုးႏွင္႔ ျမန္မာ ခဲစာလံုးမ်ားကို လက္ေဆာင္ေပးပို႔လိုက္သည္။ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင္႔ အတူ ဆရာ ေဟာက္ဆိုသူပံုႏွိပ္ပညာတက္ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ တစ္ဦးလဲ ေရာက္ရွိလာသည္။
    ၁၈၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ယုဒသန္သည္ ရွင္မသဲာ ခရစ္၀င္က်မး္ကို ျမန္မာ ျပန္ဆို ျပီးစီးခဲ႔သည္။ ထိုအခါ ယုဒသန္သည္ တရားေဟာႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ စကားတက္သည္ဟု အယူရိွိေလသည္။

     

    ထို႔ေၾကာင္႔ သူသည္ ျမန္မာတို႔ တရားနာေလ႔ ရွိေသာ ဇရပ္ မ်ားသိူ႔ သြားကာ ဓမၼကထိက မ်ား ေဟာသည္တို႔ကို ျမန္မာ မ်ားႏွင္႔ အတူ နာယူျပီး အတုယူေလသည္။ ထို႔ေနာက္ သာသနာ ျပဳ အိမ္ၾကီးႏွင္႔ မလွမ္းမကမ္း လူသြားလူလာ မ်ားေသာ ခရီးတြင္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ႔သည္ ထိုအေဆာင္တြင္ ယုဒသန္ထုိင္ျပီး ခရီးသြားမ်ားကို တရားနာလာရန္ ဖိတ္ေခၚေလ႔ ရွိသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုုလည္း သစ္သားသင္ပုန္းၾကီးမ်ား ခင္းျပီး စာသင္ေပးေလ႔ ရွိသည္။ ထိုဇရပ္ၾကီးတြင္ ယုဒသန္သည္ တရားစျပီးေဟာသည္။ က်မ္းစာ မ်ားကိုလဲ ဆက္လက္ ေရးသား ျပန္ဆိုကာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ ေ၀ခဲ႔သည္။၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ယုဒသန္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီးလွ်င္ အိမ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ျပီး ေနၾကေလသည္။ ယုဒသန္သည္ ျမန္မာမႈးမတ္ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္တို႔ႏွင္႔ သင္႔ျမတ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းျပီး သူ႔၏ဇနီးက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင္႔ကာ အပ္ ခ်ဳပ္အတက္ႏွင္႔ စာေရးစာဖတ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးသည္။

     

    ယုဒသန္သည္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ခဲေပါင္ျမိဳ႕စား ၀န္ၾကီး ဦးေရႊလူ ျမ၀တီ ၀န္ၾကီး ဦးစႏွင္႔ မကၡရာ မင္းသားၾကီးတို႔ထံတြင္ ၀င္ထြက္ ခစားေလ႔ ရွိသည္။ျမန္မာ အစိုးရႏွင္႔ အဂၤလိပ္အစိုးရတို႔သည္ ရွင္မျဖဴ ကြ်န္း အေရးေၾကာင္႔ စစ္ျဖစ္ၾကရာ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔ကို သိမ္းယူေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ၾကပ္ ထားရန္ လိုအပ္သည္႔တိုင္ ယုဒသန္ႏွင္႔ ေဒါက္တာ စပရိုက္ တို႔ကို ဖမ္းဆီးျပီး လက္မ ရြံေထာင္သို႔ ပို႔ထားေလသည္ အျခားအဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ားလဲ ထိုနညး္တူ အဖမ္းခံရသည္။

     

    ထိုအခ်ိန္တြင္ ယုဒသန္၏ ဇနီး၌ သမီး ဖြားျမင္ ျပီး မာရီယာ အမည္ မည္႔ေခၚသည္။ ယုဒသန္တို႔ လူစုကို ေထာင္ထဲ၌ ၁၁ လ အက်ဥ္းခ်ထားျပီးေနာက္ ေအာင္ပင္လယ္ ေထာင္သို႔ တဖန္ ေရႊ႔ေျပာင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေလသည္ ထိုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ယုဒသန္အား ေထာင္ မွ လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေရာက္လာသည္ မလြန္ျမိဳ႔အနီး ေညာင္ပင္ဆိပ္ စခန္းတြင္ အဂၤလိပ္ႏွင္႔ ျမန္မာတို႔ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေစ႔စပ္ ေဆြးေႏြးရာ၌ ယုဒသန္ကုိ စကားျပန္အျဖစ္ ေစလႊတ္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။

     

    ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀ေထာင္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလ သည္။ ထို႔ေနာက္ ခဲေပါင္ျမိဳ႕စား ၀န္ၾကီး ဦးေရႊ လူ၏ အကူအညီျဖင္႔ ယုဒသန္သည္ ၁၈၂၅ခုႏွစ ္ဒီဇင္ ဘာ ၃၁ ေန႔တြင္ ေထာင္မွ လြတ္သည္။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ တြင္ ရႏၱပိုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ အခါ ယုဒသန္သည္ စကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ အဂၤလိပ္ မွ ျမန္မာသို႔ ၊ျမန္မာ မွ အဂၤလိပ္သို႔ ေျပာသမွ် စကား ေရးသမွ် စာတုိ႔ကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိေပးရသည္။

     

    စစ္ေျပၿငိမ္း သြားေသာအခါ ယုဒသန္သည္ ေအာက္ျပည္သို႔ စုန္ ျပီး အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ က်ိဳက္ကၡမီ ျမိဳ႔တြင္ ေနထိုင္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သူ႔၏ဇနီး သည္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၌ ကြယ္လြန္သည္။ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ယုဒသန္ ၏ သမီး မာရီယာ လည္း ကြယ္လြန္သည္။

    ယုဒသန္ ျပန္ဆိုခဲ႔ေသာ ဓမၼသစ္ က်မ္းကို ၁၈၃၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ ျမိဳ႕ သာသနာ ပံုႏွိပ္တိုက္ ၌ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ရိုက္ႏွိပ္ ခဲ႔သည္။ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို လဲ ဆက္လက္ ျပန္ဆိုခဲ႔ရာ ၁၈၃၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပုံႏွိပ္ ျပီးစီးေလသည္။

     

    ယုဒသန္၏ အၾကံမွာ အဂၤလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓါန္ႏွင္႔ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ ႏွစ္ေဆာင္ ကို တစ္အုပ္ထဲ ျဖစ္ေအာင္ ပံုႏွိပ္ ခ်ဳပ္လုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၈၂၀ ျပည္႔ႏွစ္က ျပဳစုခဲ႔ေသာ အဘိဓါန္ငယ္မွာ မျပည္႔စံုသျဖင္႔ ၁၈၄၂ ခုႏွစ္တြင္ အဘိဓါန္ကို ႏွစ္ေစာင္ခြဲျပီး ျပဳစုေလသည္ ။ အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ကို ၁၈၄၉ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ေန႔တြင္ အျပီးသတ္သည္။ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ အဘိဓါန္ကို ဆက္လက္ ျပဳစု ေနခိုက္ မက်န္းမမာျဖစ္လာသည္။

     

    ထို႔ေၾကာင္႔ ၁၈၅၀ ျပည္႔ႏွစ္ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ယုဒသန္သည္ ေမာ္လျမိဳင္ျမဳ႔ိမွ သေဘာၤျဖင္႔ ပင္လယ္ခရီးထြက္သြားရာ ဧျပီလ ၁၂ ေန႔၌ ကြယ္လြန္ေလသည္။ ယုဒသန္၏ အေလာင္းကို ပင္လယ္ျပင္တြင္ သျဂၤဳလ္ လိုက္ၾကသည္။ ယုဒသန္၏ လက္ငုတ္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ အဘိဓါန္ ကို သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ စတီဗင္ အီးေအ က ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ ရာ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမဳိ႔ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ ပံုႏွိပ္တိုက္ ၌ ပထမ အၾကိမ္ အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ ႏိုင္ခဲ႔ေလသည္။

     

    ယုဒသန္သည္ အဘိဓါန္ႏွင္႔ ခရစ္ယာန္ က်မ္းမ်ားအျပင္ ေရႊခ်ိန္ခြင္ စာအုပ္ကုိ ၄င္း ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မ်ား ၀တ္ဆင္ပံုစာတမ္းကို ၄င္း ပိဋကတ္ အႏွစ္စုက်မ္းကို၄င္း ျမန္မာ ဘာသာျဖင္႔ ေရးခဲ႔ေလသည္။

    ယခင္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပ္ဆင္ ေကာလိပ္မွာ ယုဒသန္၏ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။

     

    က်မ္းကိုး။    ။ျမန္မာ့သမိုင္း

    ထို့အျပင္..ေမာင္နွမမ်ားဗဟုသုတရရွိေစရန္အလို ့ဌာ ရွာေဖြတင္ဆက္ပါသည္။

     

    ကမာၻ႔ထိပ္တန္း လစာအျမင့္ဆံုးရေသာ ေအာင္လက္မွတ္ ၁၅ မ်ိဴး


    PMP (Project Management Professional)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ေဒၚလာ တစ္သိန္းမွာစ၍ရရွိေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CAMP (Certified Associate in Project Management)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ေဒၚလာ ၁၀၁၁၀၃ ရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    ITIL (IT Infrastructure Library)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ေဒၚလာ ၉၅၄၁၅ ေဒၚလာရရွိုႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CISSP (Certified Information System Security Professional)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ေဒၚလာ ၉၄၀၁၈ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CCIE ( Certified Cisco Routing and Switching)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၈၈၂၄ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CCVP (Certified Cisco Voice Professional)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၈၈၂၄ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    ITIL Master (IT Infrastructure Library Master)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၆၆၀၀ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္ရရွိႏုိင္ေသာမ်ိဴးျဖစ္သည္။

    MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၄၅၂၂ ေဒၚလာရရွိုႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CCNP (Cisco Certified Network Professional)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၄၁၆၁ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    RHCE (Red Hat Certified Engineer)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၃၆၉၂ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    MCITP (Microsoft Certified IT Professional)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၂၉၄၁ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CCSP (Cisco Certified Security Professional)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၈၀၀၀၀ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။


    MCAD (Microsoft Certified Application Developer)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၇၉၄၄၄ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    MCITP (Database)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၇၇၀၀၀ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator)
    အနိမ့္ဆံုးလစာ ၇၆၉၆၀ ေဒၚလာရရွိႏိုင္ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ိဴးျဖစ္သည္။

    CNet အယ္ဒီတာအဖဲြ႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။
    လစာမွာ တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် လစာျဖစ္သည္။


    ရတုအဆက္ဆက္မည္သြင္ေသာ


    ပထမႏွစ္ပတ္လည္ (စကၠဴရတု)
    ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္ (ခ်ည္ရတု)
    တတိယႏွစ္ပတ္လည္ (သားေရရတု)
    စတုတၳႏွစ္ပတ္လည္ (ပိုးထည္ရတု)
    ပဥၥမႏွစ္ပတ္လည္ (သစ္သားရတု)
    ဆ႒မႏွစ္ပတ္လည္ (သံရတု)
    သတၱမႏွစ္ပတ္လည္ (သိုးေမႊး (သို႔) ေၾကးနီရတု)
    အ႒မႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကးရတု)
    န၀မႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကြအိုးရတု)
    ဒသမႏွစ္ပတ္လည္ (သံျဖဴရတု)
    ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သံမဏိရတု)
    ၁၂ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပိုးသားရတု)
    ၁၃ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ဇာရတု)
    ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ဆင္စြယ္ရတု)
    ၁၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သလင္းရတု)
    ၂၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေၾကြထည္ရတု)
    ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေငြရတု)
    ၃၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပုလဲရတု)
    ၃၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သႏၲာ (သို႔) ေက်ာက္စိမ္းရတု)
    ၄၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ပတၱျမားရတု)
    ၄၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (နီလာရတု)
    ၅၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ေရႊရတု)
    ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ျမရတု)
    ၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (စိန္ရတု)
    ၁၀၀ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ (ရာျပည့္)

    ေမမြန္ေက်ာ္

     Beautiful Autumn Leaves Photos
     

      ROMEO
    --
    --

    More info : http://groups.google.com/group/myanmar-daily-info-n-general-knowledge/subscribe?hl=en


    With Best Regards,

    slip
    http://www.meepyatite.info/


    Computer Technical Notes & Sharing Software
    http://slip-meepyatite.blogspot.com/


    All Myanmar Blogs
    ttp://allmyanmarblogs.blogspot.com/


    Myanmar (Burma)
    http://mathetzinnet.blogspot.com/


    Music
    http://myl6.blogspot.com/


    My Bookmark
    http://lighthouse28.blogspot.com/


    Funny Jokes
    http://7comrades.blogspot.com/


    MIET Forum
    http://mietforum.ning.com/    You received this message because you are member of
    "Myanmar Daily Info & General Knowledge" group. To post to this group, send email to
    myanmar-daily-info-n-general-knowledge@googlegroups.com
    To unsubscribe from this group, send email to
    myanmar-daily-info-n-general-knowledge+unsubscribe@googlegroups.com
    For more options, visit this group at
    http://groups.google.com/group/myanmar-daily-info-n-general-knowledge?hl=en
    If you need any help, you can contact meepyatite@gmail.com & forall85ster@gmail.com & simpleviews2010@gmail.com.

    --
    ဤ Email (သို႔မဟုတ္) ဤ Post သည္ Myanmar Daily Mail Group မွ ျဖစ္သည္။ Myanmar Daily Mail ၏ Group  စာမ်က္ႏွာမွာ http://groups.google.com/group/mayanmardailymail  ျဖစ္ၿပီး Blog စာမ်က္ႏွာမွာ http://myanmardailymail.blogspot.com/ ျဖစ္သည္။  ယင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အမ်ားပိုင္ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၿပီး mayanmardailymail@googlegroups.com သို႔ လိပ္မူ၍ Email ပို႔လိုက္သည္ႏွင္႔ Group စာမ်က္ႏွာႏွင္႔ Blog စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း Post တင္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္ စီမံထားသည္။

    ထို႔ေၾကာင္႔ Post တင္ရာတြင္ (သို႔မဟုတ္) Email ပို႔ရတြင္ မလိုအပ္သည္႔ စာသားမ်ား၊ မလိုအပ္သည္႔ Email မ်ားႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းျဖင္႔သာ သက္ဆိုင္သည္႔ ေဆြးေႏြးခ်င္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားဖယ္ထုတ္ၿပီးမွ ပို႔ေစလိုပါသည္။

     Myanmar Daily Mail Group တြင္  Member ဝင္လိုပါက  mayanmardailymail+subscribe@googlegroups.com သို႔ Email ပို႔ကာ အသင္းဝင္နုိင္ၿပီး Member  အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုပါက mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို႔ Email ပို႔၍ႏႈတ္ထြက္နုိင္သည္။


    အြန္လိုင္းမွ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မည့္ Ytalk ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ၊ ဟက္ကာတို့၏အဓိကပစ္မွတ္တြင္ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာ ၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ iPhone ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ဖြယ္႐ွိ ၊ iPhone 5 ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန့တြင္


    1. အြန္လိုင္းမွ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မည့္ Ytalk ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ၊
    2. ဟက္ကာတို့၏အဓိကပစ္မွတ္တြင္ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာ ၊
    3. မ်ဳိးဆက္သစ္ iPhone ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ဖြယ္႐ွိ  ၊
    4. iPhone 5 ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန့တြင္ ထြက္ရိွမည္ ၊
    5.  Sony မွ အနီေရာင္နွင့္ အျပာေရာင္ PS 3 Slim ေဈးကြက္ျဖန့္ခိ် ၊
    6. အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ရာထူးႀကီးႀကီး မေပးလို၍ Microsoft က ႏႈတ္ပိတ္ခေပးခဲ့  ၊
    7.  ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္ေခၚ ဖုန္းကို ေငြလႊဲေျပာင္းေပးေခ်ျခင္းမ်ား၌ သံုးႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳစတင္ ၊
    8. Google+ ကို လူတိုင္း​​သံုး​​စြဲနိုင္ၿပီျဖစ္  ၊
    9. Google+ တြင္ Apps အသစ္ ဒါဇင္ေက်ာ္ ထပ္မံထည့္သြင္း ၊
    10. Google + အား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပုနိုင္ေတာ့မည္ ၊
    11.  Youtube တြင္ 2D မွ 3D ေျပာင္းလဲနိုင္ျပီ ၊
    12.  တိုလီမိုလီ IT ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္ နည္းပညာ (၈) ၊
    13.  နည္းပညာေလာက အေရးပါခဲ့ေသာ မမမ်ား  ၊
    14. ဘာလဲတဲ့ Blog Blogger Blogging

    အြန္လိုင္းမွ တယ္လီဖုန္းေခၚဆုိႏိုင္မည့္ Ytalk ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္

    ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသို႔ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ကုမၸဏီမွ မၾကာမီကာလ၌ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳ၍ တရားမဝင္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုေနျခင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ရတနာပံု ဝက္ဘ္ေပၚတယ္၏ အြန္လိုင္းတယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုႏိုင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ VolP နည္းစနစ္ျဖင့္ အြန္လိုင္းတယ္လီဖနု္းေခၚဆိုႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါနည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳလိုပါက ရတနာပံု ဝက္ဘ္ေပၚတယ္၌ Ytalk Calling အေကာင့္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

    အြန္လိုင္းတယ္လီဖုန္းစနစ္ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ အသံုးျပဳသူအေကာင့္၌ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုျခင္းအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ FEC ေငြေၾကးမ်ားကို လိုအပ္သလို ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

    http://voip.yatanarpon.com.mm ၌ အေကာင့္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ Prepaid ကတ္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားသည္ http://ytalk.yatanarpon.com.mm ၌ မိမိ၏ အေကာင့္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ျဖည့္သြင္းထားေသာ ေငြလက္က်န္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္ဆံုးရက္မ်ားလည္း လြယ္ကူစြာၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

    အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရတနာပံုဝက္ဘ္ေပၚတယ္သည္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အြန္လိုင္းမွတရားဝင္တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မည့္ Ytalk Calling ကို စတင္ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

    Ref : Internet


    ဟက္ကာတို့၏အဓိကပစ္မွတ္တြင္ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာ

    Hackers attack Celebrities


    Hackers attack Celebrities

    ဟက္ကာတို့၏ အဓိက ပစ္မွတ္တြင္ ေဟာလိဝုဒ္မွ အနုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာေျကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို့ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူသူ ဟက္ကာအဖဲြ့အစည္း တစ္ခု ရိွေနျပီး၊ ယင္းအဖဲြ့အား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းလ်က္ရိွေျကာင္း အေမရိကန္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး ဌာန FBI မွ ေျပာျကားခဲ့သည္။

    FBI မွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦး၏ ေျပာျကားခ်က္အရ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္ေပါင္း ဒါဇင္ေက်ာ္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မ်ားနွင့္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား အခိုးခံရျပီးျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။ ေဟာလိဝုဒ္ ရုပ္ရွင္ စကားလပ္ဂို်ဟန္ဆန္ ၏ ဂီ်ေမး တြင္ သည္းဆည္းထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဟက္ကာ မ်ားမွ ခိုးယူခဲ့ျပီး၊ ၄င္းတို့မွ လြင့္တင္ထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ စကားလပ္ဂို်ဟန္ဆန္ သည္ FBI အား တိုင္ျကားခဲ့ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပုလုပ္ေစခဲ့ သည္။ ထို့အျပင္ ယခင္လက နယူးေယာက္ျမို့ က်င္းပခဲ့သည့္ ရုပ္သံေတးဂီတ ထူးခြ်န္ဆုေပးပဲြမွ သတင္းဓာတ္ပံု နွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ရိွုးမ်ားမ်ား လည္း Twitter ေပၚတြင္ ျပန့္ကဲ်ခဲ့သည္။ ထို့အျပင္ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ေဒးဗစ္ စေပ့၊ မီလီဆိုင္းရက္၊ အခ်လီ တစ0x081စေဒးနွင့္ အျခားအနုပညာရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားလည္း ေပါက္ျကားေစခဲ့သည္။

    ဟက္ကာတို့၏ အဓိကပစ္မွတ္မွာ အေမရိကန္ အိမ္ျဖူေတာ္၊ အစိုးရပါတီအဖဲြ့အစည္းနွင့္နိုင္ငံတကာ အာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ နွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။ ကမ0x081ဘာ့အိုင္တီကုမ0x081ပဏီျကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Sony , Apple, Nokia, Samsung , Mrosoft စသည့္ ကုမ0x081ပဏီမ်ား၏ ကြန္ရက္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးျပီး၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ အြန္လိုင္းေငြေခ်ကဒ္မ်ားကို ခိုးယူ ခဲ့သည္။ ဟက္ကာတို့၏ တိုက္ခိုက္မႈသည္ အလြန္ျပင္းထန္ျပီး၊ ဝဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္နွာမ်ားကိုပင္ ယာယီပိတ္နိုင္ျပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ အေကာင့္မ်ား ကို ဖ်က္ဆီး ခိုးယူနိုင္ေျကာင္း သိရသည္။ ဟက္ကာတို့၏ ေဟာလိဝုဒ္ အနုပညာရွင္မ်ားအား အျကီးမားဆံုးတိုက္ခိုက္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ခုနွစ္ တြင္ ရံုတင္ျပသရန္ ရိုက္ကူးထားေသာ တြန္ခရုစ္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္သည့္ Rock of Ages ရုပ္ရွင္ကို ခိုးယူျပီး ဝဘ္ဆိုဒ္စာမ်က္နွာတြင္ တင္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ စံုစမ္းစစ္းလ်က္ရိွျပီး၊ အျခား ေဟာလိဝုဒ္ရုပ္ရွင္ မ်ားလည္း အခိုးယူခံရနိုင္ေျကာင္း သိရသည္။
    မ်ဳိးဆက္သစ္ iPhone ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ဖြယ္႐ွိ

    မ်ဳိးဆက္သစ္ iPhone ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္ဖြယ္႐ွိ

    Appleကုမၸဏီသည္ ပဥၥမေျမာက္ iPhoneမ်ိဳးဆက္ကို ေအာက္တိုဘာ (၄)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ပြဲထုတ္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ Apple၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အသစ္ျဖစ္သူ တင္မ္ကြတ္ခ္သည္ ယင္းမိတ္ဆက္ပြဲကို ဦးေဆာင္လိမ့္မည္ဟုလည္း All Things Digitalက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Apple၏ အမည္ေဖာ္မျပေသာ အတြင္းလူ တစ္ဦး၏ အဆိုကို ကိုးကားၿပီး ယခုလို သတင္းထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ Appleသည္ iPhoneအသစ္ကို သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ မိတ္ဆက္ျပသမည္ဟု အရိပ္အျမြက္ ေျပာဆိုထားသည္။ iPhone 5ဟု လက္တေလာ အမည္သတ္မွတ္ထားသည့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္လာသည့္ Android OSသံုး ဖုန္းမ်ားကို အသာစီး ယူႏုိင္မည္ဟု iPhone ပရိသတ္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ အတည္မျပဳႏုိင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ iPhone 5၏ ကိုယ္ထည္ တည္ေဆာက္ပံုသည္ iPhone 4ထက္ ပိုမိုပါးလႊာႏိုင္ၿပီး CPUျမန္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ iPhoneကို Hardwareပိုင္း တာ၀န္ယူ ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ Foxconnသည္ တစ္ေန႔လ်င္ iPhone 5ေမာ္ဒယ္လ္ အလံုးေရ တစ္သိန္းခြဲမွ် ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

    Source: zdnetasia    iPhone 5 ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန့တြင္ ထြက္ရိွမည္

    iPhone 5 will be launched on October 4


    iPhone 5 will be launched on October 4

    Apple ထုတ္ iPhone 5 ဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန့မွာ ထြက္ရိွမယ္လို့ ေျကညာလိုက္ပါျပီ။

    iPhone 5 ထြက္ရိွေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမ0x081ဘာတစ္ဝန္းက Apple စတိုးေတြမွာ ျကိုတင္မွာယူထားမႈနဲ့လည္း ျပည့္နက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမ0x081ပဏီရဲ့ ခန့္မွန္းခ်က္အေနနဲ့ကေတာ့ စတင္ေရာင္းခ်ျပီး တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ကုန္ပစ0x081စည္း ျပတ္လပ္မႈရိွမယ္လို့ သိရပါတယ္။ ပစ0x081စည္းျပတ္လပ္မုႈ ျပႆနာ ကိုေျဖရွင္းဖို့အတြက္ Apple ဟာ Foxconn Manufacturer ကုမ0x081ပဏီနဲ့ ခိ်တ္ဆက္ထားျပီးပါျပီ။ တစ္ရက္ကို iPhone 5 အလံုးေရ တစ္သိန္းခဲြ ထုတ္လုပ္နိုင္မယ္လို့ ကတိျပုထားတဲ့ Foxconn နဲ့ စာခု်ပ္ခု်ပ္ဆိုထားျပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မရိွပါဘူး။

    ယခင္ကလဲ Foxconn ကသာ Apple ထုတ္ ကုန္ပစ0x081စည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနျကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ iPhone 5 ကာဗာ အတြက္လဲ Case Mate ကုမ0x081ပဏီမွ ထုတ္လုပ္ေနပါျပီ။ ဒီ iPhone 5 ကာဗာမ်ားဟာ ဒီဇိုင္းအားျဖင့္လွပျပီး ေဈးနႈန္းသက္သက္သာသာနဲ့ ေရာင္းခ်နိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို့ Cade Mate မွ ေျပာျကားခဲ့ပါတယ္။

    Ref: PCworld


    Sony မွ အနီေရာင္နွင့္ အျပာေရာင္ PS 3 Slim ေဈးကြက္ျဖန့္ခိ်

    Sony release new designed PS3 slim


    Sony release new designed PS3 slim

    ဂ်ပန္နိုင္ငံ အေျခစိုက္ Sony Computer Entertainment ကုမ0x081ပဏီမွ အနီေရာင္နွင့္ အျပာေရာင္ PS 3 slim ကိုနိုင္ငံတကာေဈး ကြက္ကို စတင္ျဖန့္ခိ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

    Playstation3 slim အား ဩဂုတ္လ မွ စတင္ျဖန့္ခိ်ရာ အျဖူေရာင္ နွင့္ အနက္ေရာင္သာ ထြက္ရိွခဲ့ျပီး၊ ဒီဇိုင္းသစ္ အေရာင္ နွစ္မို်းကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန့မွ စတင္ပဲြထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Internal Memory အေနျဖင့္ 320G ရိွေသာ ထို PS3 Slim (CECH-300B) အား နိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန့တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုကို်ျမို့တြင္ စတင္ေရာင္ခ်မည္ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၀ တန္ဖိုးရိွေျကာင္း သိရသည္။ စက္တြင္ပါဝင္ေသာ Software နွင့္ Hardware အပိုင္းမ်ား မေျပာင္းလဲေသာ္လည္း အေရာင္ကို ပိုမု အသားေပးထုတ္လုပ္ ျခင္းျဖင့္ သံုးစဲြသူကို ပိုမိုဆဲြေဆာင္ နိုင္ေျကာင္း Sony ကုမ0x081ပဏီမွ ေျပာျကားခဲ့သည္။

    ေဈးနႈန္းအားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ Play Station 3 slim မွာ အေမရိက နွင့္ ဥေရာပ ေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းသြက္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံတကာ ဂိမ္းေလာက တြင္ Xbox360, Wii, PS3 အမို်းအစားဂိမ္းမ်ား သည္ လူျကိုက္မ်ားလ်က္ရိွျပီး PS3 မွာ ေဆာ့ကစားသူ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။ Sony Computer မ်ားေရာင္းအား မက်ဆင္းေစရန္ ဒီဇိုင္းသစ္ အမို်းမို်းနွင့္ ဂိမ္းေခြ သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ကာ သံုးစဲြသူ ေလ်ာ့မသြားရန္ ျကိုးပမ္းလ်က္ ရိွေျကာင္း သိရသည္။    အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ရာထူးႀကီးႀကီး မေပးလို၍ Microsoft က ႏႈတ္ပိတ္ခေပးခဲ့

    ၿဗိတိန္ရံုးခြဲ စီမံေရးရာ ဒါရိက္တာ ရာထူးအတြက္ ထိုက္တန္ေသာ္လည္း နာတာလီ ေအယက္စ္သည္ ျငင္းပယ္မႈႏွင့္သာ ႀကံဳခဲ့ရ

    အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ရာထူးႀကီးႀကီး မေပးလို၍ Microsoft က ႏႈတ္ပိတ္ခေပးခဲ့

    Microsoftေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ၎တို႔၏ မ်က္စိလွ်မ္းမႈေၾကာင့္ ထိုက္တန္သည့္ ရာထူးေနရာတစ္ခုကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီး အမႈေဆာင္ တစ္ဦးအား ႏႈတ္ပိတ္ေနရန္ ေပါင္စတာလင္ (၁)သန္းေက်ာ္ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿဗိတိန္ရံုးခြဲ စီမံေရးရာ ဒါရိက္တာ ရာထူးအတြက္ ထိုက္တန္ေသာ္လည္း နာတာလီ ေအယက္စ္သည္ ျငင္းပယ္မႈႏွင့္သာ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီက Microsoft၏ ေတာင္အာဖရိကဆိုင္ရာ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ေဂၚဒြန္ ဖေရဇာကို အင္တာဗ်ဴးၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နာတာလီအား ျငင္းပယ္ခဲ့ရာ သူမအတြက္ နစ္နာစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

    ထူးခၽြန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အမ်ားက သတ္မွတ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည့္ နာတာလီသည္ Microsoftတြင္ (၁၅)ႏွစ္ၾကာ ျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူမ၏ မေက်နပ္စရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ပိတ္ေပးေနရန္ သေဘာတူ ေက်နပ္ၿပီးေနာက္ Microsoftက နစ္နာေၾကးတစ္ရပ္ ေပးေခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ အတြင္းလူအခ်ိဳ႕က Daily Telegraphသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "Microsoftမွာ အမ်ိဳးသားေတြပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္။ စီမံေရးရာပိုင္းမွာ ေယာက္်ားေတြကို ပိုၿပီးေနရာေပးတာ အသားေသသလို ျဖစ္ေနပါၿပီ"ဟု တစ္ဦးကဆိုသည္။

    နာတာလီသည္ Microsoft၏ ေသးငယ္ေသာ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားကို ၿဗိတိန္တြင္ တာ၀န္ယူထားရသူျဖစ္သည္။ "အမ်ိဳးသမီးေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာင္ သံသယရွိေနတဲ့ လူေတြလို႔ အထင္ခံရတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ Microsoftမွာ အဆင့္တိုင္းအတြက္ သဘာ၀က်က် ကိုက္ညီတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းမႈတစ္ခု ရွိေနပါတယ္"ဟု သူမကဆိုသည္။ Microsoftတြင္ လိင္ခြဲျခားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာဆန္ဆန္ သတင္းထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပထမဆံုး မဟုတ္ေပ။ ဘီလ္ဂိတ္စ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အထက္တန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားက အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

    Source: DailyMail    ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္ေခၚ ဖုန္းကို ေငြလႊဲေျပာင္းေပးေခ်ျခင္းမ်ား၌ သံုးႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳစတင္

    နယူးေယာ့ခ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

    စမတ္ဖုန္းကို ပိုက္ဆံအိတ္ကဲ့သို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းကိစၥမ်ား၌ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳကို နာမည္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းႏွင့္ အေထြေထြ ၀န္ေဆာင္မွဳ ကုမၸဏီၾကီး Google မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာခ့္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႕မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္လိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အနီးနားစက္ကြင္း ဆက္သြယ္ေရး (Near Field Communication) စနစ္ ေခၚ NFC စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ သံုးစြဲႏိုင္ေသာ ဤ၀န္ေဆာင္မွဳတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျမိဳ႕အခ်ိဳ႕ရွိ ဆူပါမားကတ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ား အခ်ိဳ႕က ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က စတင္ပါ၀င္လိုက္ၾကေၾကာင္း အေမရိကန္ ရူပေဗဒအသင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္အရ သိရွိရသည္။

    ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္ (Google Wallet) ဟု အမည္ေပးထားေသာ NFC ခ်စ္ပ္ျပား ထည့္သြင္းထားသည့္ Google Nexus S 4G စမတ္ဖုန္းမ်ားကို NFC စနစ္သံုး ေငြေခ်စက္မ်ားအနီး ျဖတ္သန္းလိုက္ရံုျဖင့္ ေငြေခ်ျပီးသား၊ ေငြလႊဲေျပာင္းျပီးသား ျဖစ္ေစသည္ဟု သတင္း၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ အဆိုပါ ေငြေခ်စက္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၌ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ႏွင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ကတ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ အင္အားၾကီးကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည့္ CitiMasterCard က ၄င္းတို႔၏ PayPass စနစ္ကို ထည့္သြင္း၍ ဂူဂဲလ္ႏွင့္အတူ ပါ၀င္အားျဖည့္ေပးျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

    ဖုန္းတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ NFC ခ်စ္ပ္ျပားအတြက္ လိုအပ္ေသာ Wallet ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အလိုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ update လုပ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ဖုန္းမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ အထူးအ၀ယ္လိုက္လ်က္ ရွိသည္။ နည္းပညာဆိုင္ရာ gdgt.com ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ တည္ေထာင္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရိုင္ယန္ဘေလာ့ခ္က "ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ သယ္ရလြယ္တဲ့ ကိရိယာေလးဟာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအျပင္ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔မွာ ေငြေပးေခ်တာ၊ လႊဲေျပာင္းရယူတာေတြကို လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ လုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ အနာဂတ္အခ်ိန္တစ္ခုဆီကို နီးကပ္လာျပီျဖစ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းကို စိတ္လွဳပ္ရွားမိပါတယ္" ဟု CitiMasterCard ကုမၸဏီ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၀င္ေရာက္ မွတ္ခ်က္ျပဳေရးသား ခဲ့သည္။

    ဂူဂဲလ္ႏွင့္ စပရင့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းလက္တြဲဖက္မ်ား ျဖစ္ေသာ Citibank, MasterCard တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို ယခုႏွစ္ ေမလကတည္းက စမ္းသပ္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ၌ အဆိုပါ ၀န္ေဆာင္မွဳကို Google ထုတ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္သာ အသံုးျပဳ၍ ရႏိုင္ဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ Android OS သံုး မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား အားလံုးတြင္ အသံုးျပဳသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဂူဂဲလ္၏ ဒုတိယဥကၠဌက ေျပာျပခဲ့သည္။
    အျခား အင္တာနက္ သတင္းတစ္ပုဒ္ အရ Visa, Discover ႏွင့္ American Express တို႔ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ေက်ာ္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေငြလႊဲေျပာင္းမွဳ ကုမၸဏီမ်ားက ၄င္းတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ NFC စနစ္မ်ားတြင္ အနာဂတ္၏ ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ျဖစ္လာမည့္ ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား ၀င္ေရာက္သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ကစတင္၍ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။    "သင္တို႔ရဲ့ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ ၾကီးမားလွတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြကို စြန္႔ပယ္ျပီး ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ေငြေတြ ထည့္ျပီး သံုးစြဲႏိုင္ေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရည္ရြယ္ထားပါတယ္" ဟု ဂူဂဲလ္၏ ဒုတိယဥကၠဌ အိုစမာေဘဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္ ၀န္ေဆာင္မွဳကို သံုးစြဲသူမ်ား အတြက္ ကယ္လ္ဖိုးနီးယား ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ အြန္လိုင္းဒစ္စေကာင့္ကူပြန္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Mountain View မွ လက္ေဆာင္မ်ားကိုလည္း ခံစားရေစႏိုင္ရန္ ဂူဂဲလ္မွ စီစဥ္ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လတ္တေလာ ကာလတြင္ ကမာၻတစ္၀န္း လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း သံုးသိန္းခန္႔မွ ၄င္းတို႔၏၀န္ေဆာင္မွဳကို စတင္လက္ခံသံုးစြဲမည္ဟု ဂူဂဲလ္က ေမွ်ာ္လင့္ခန္႔မွန္းထားသည္။

    ဂူဂဲလ္၏ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မွဳဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ စတက္ဖ္နီ တီလဲန္းနီးယပ္စ္က ဂူဂဲလ္ပိုက္ဆံအိတ္သည္ "မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး မ်ိဳးဆက္သစ္" ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဂူဂဲလ္သည္ ဤကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မွဳစြမ္းရည္ရွိ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အြန္လိုင္းေနထိုင္မွဳပံုစံ (Online Lifestyle) ကို ကမာၻအႏွံ႔သာမက ေဒသႏၱရ ေရာင္း၀ယ္ေရး ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ပါ ပါ၀င္တိုးတက္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ လူသံုးပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းခ်ေသာ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ DailyDeal ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား အညႊန္း၀က္ဘ္ဆိုက္ Zagat တို႔ကို ဂူဂဲလ္က မၾကာေသးမီက ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ျဖစ္ေလသည္။

    ဂူဂဲလ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ သူ၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ Operating System ျဖစ္ေသာ Android တို႔ကို အေျခခံေသာ ဖုန္းကို ပိုက္ဆံအိတ္ကဲ့သို႔ သံုးႏိုင္ေသာ စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ကမာၻ႔စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ကမာၻ႔မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာရွင္မ်ား အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ ေ၀ဖန္မွဳမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိေနျပီး ထိုသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းနည္းပညာရွင္ တစ္ဦးက ဤစနစ္သည္ ကမာၻ႔ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား အားလံုးအတြက္ ေစ်းကြက္ေ၀စု က်ဆင္းမွဳ အတန္ငယ္ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အထူးဆိုးရြားမည္ေတာ့ မထင္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ၾကီးထြားလာေနေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ေစ်းကြက္သည္ က်န္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသြားမည္ဟု သူ၏အျမင္ကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    လက္ရွိတြင္ ဂူဂဲလ္သည္ ၄င္း၏ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ eBay ႏွင့္ PayPal တို႔၏ အြန္လိုင္းေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းေရး အသိပညာစြမ္းရည္မူပိုင္ခြင့္ ဆိုင္ရာ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။


    Google+ ကို လူတိုင္း​​သံုး​​စြဲနိုင္ၿပီျဖစ္

    alt

    Google+ © dailymail

    Googleသည္ ၎​တို့​​၏ Social Networking ဝန္​​ေဆာင္မႈသစ္ျဖစ္​​ေသာ Google+ကို အသံုး​​ျပုလိုသူ အား​​လံုး​​အတြက္ ဖြင့္​​​ေပး​​လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

    စမ္း ​​သပ္ဆဲ ကာလတြင္ လူဦး​​​ေရ အကန့္​​အသတ္ျဖင့္​​သာ သံုး​​စြဲခြင့္​​ ျပုခဲ့​​​ေသာ Google+သည္ ယခုအခါ လူတိုင္း​​အတြက္ အလြယ္တကူ သံုး​​စြဲရန္ ျဖစ္လာ​​ေတာ့​​မည္ဟု နာမည္​​ေက်ာ္ အင္တာနက္ ရွာ​​ေဖြ​​ေရး​​ ဝန္​​ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း​​ႀကီး​​က ​​ေၾကညာခဲ့​​သည္။ Googleသည္ Social Networking ​​ေလာကတြင္ မင္း​​မူ​​ေနသည့္​​ Facebookကို ယွဉ္ၿပိုင္ရန္ Google+ကို အသက္သြင္း​​ခဲ့​​ျခင္း​​ျဖစ္သည္။ စတင္​​ေၾကညာၿပီး​​ ၂ ပတ္အတြင္း​​ မိမိတို့​​အ​​ေနႏွင့္​​ သံုး​​စြဲသူ ၁၀ သန္း​​ထိ ရရွိ​​ေနၿပီဟု Googleက ​​ေၾကညာနိုင္ခဲ့​​သည္။

    ထိုစဉ္ကတည္း ​​က Google+ အသံုး​​ျပုသူ အ​​ေရအတြက္ကို Googleက တရား​​ဝင္ ထပ္မံ​​ေၾကညာျခင္း​​ မရွိ​​ေတာ့​​​ေသာ္လည္း​​ ​​ေလ့​​လာသူမ်ား​​က တစ္လအတြင္း​​ ၂၅ သန္း​​မ်ွထိ ရွိလာၿပီဟု ယူဆရ​​ေၾကာင္း​​ သံုး​​သပ္ခဲ့​​သည္။ သံုး​​စြဲသူဦး​​​ေရ တိုး​​ပြား​​လာ​​ေသာလည္း​​ အသံုး​​ျပုသူမ်ား​​၏ Postတင္မႈမွာ တစ္စထက္တစ္စ က်ဆင္း​​လာ​​ေၾကာင္း​​ ဩစ​​ေၾတး​​လ် အင္တာနက္ သု​​ေတသန ဌာနတစ္ခုက သံုး​​သပ္ခဲ့​​သည္။ သို့​​​ေသာ္ ယင္း​​​ေလ့​​လာမႈတြင္ လူတစ္ဦး​​ခ်င္း​​စီ၏ ပုဂၢိဳလ္​​ေရး​​ Postမ်ား​​ကို ထည့္​​သြင္း​​တြက္ခ်က္မႈ မရွိ​​ေပ။

    ယခုအခါ Googleသည္ ၎​၏ ​​ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်ဲ့​​ထြင္ရန္ လူတိုင္း​​အတြက္ Google+သံုး​​စြဲခြင့္​​ကို အတည္ျပု​​ေပး​​လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ Google+အရ ကြန္ပ်ူတာ အသံုး​​ျပု​​ေနသူမ်ား​​သည္ Screen​​ေပၚရွိ အခ်က္အလက္မ်ား​​ကို မိမိ၏ မိတ္​​ေဆြမ်ား​​ထံ အလြယ္တကူ မ်ွ​​ေဝ ​​ေပး​​ပို့​​နိုင္သည္။ ​​ေလ့​​လာသူ အမ်ား​​စုက Facebookအ​​ေနႏွင့္​​ Google+ထံမွ ႀကီး​​မား​​​ေသာ စိန္​​ေခၚမႈမ်ား​​ကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိ​​ေၾကာင္း​​ သံုး​​သပ္ခန့္​​မွန္း​​ခဲ့​​ၾကသည္။


    Google+ တြင္ Apps အသစ္ ဒါဇင္ေက်ာ္ ထပ္မံထည့္သြင္း

    ြGoogle+ launch a dozen of new Apps


    ျGoogle+ launch a dozen of new Apps

    ဆိုရွယ္ဝက္ဘက္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Google+ မွာ Apps အသစ္ ဒါဇင္ေက်ာ္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းလိုက္ ျပီလို့ သိရပါတယ္။

    အျခား လူမႈေရး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ မ်ားထက္ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ App အသစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ hangouts vedio chat အသံုးျပုနိုင္ျပီလို့ သိရပါတယ္။ Google+ မွ ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္တဲ့ hangouts vedio chat ဟာ အျခား ဗီဒီယို ခ်က္တင္မ်ားနဲ့ မတူပါဘူး။ သူဟာ တစ္ျပိုင္နက္တည္းကို လူေပါင္းမ်ားစြာနဲ့ ေတြ့ျမင္ စကားေျပာနိုင္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီ App ကို စမတ္ဖုန္းေတြမွာလည္း အသံုးျပုနိုင္တယ္လို့ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပုသူေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ feature အသစ္ေတြရရိွနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

    Google+ ေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ Post ေတြေပၚကို အျခားမိတ္ေဆြမ်ားက comment ေပးတဲ့အခါ စမတ္ဖုန္း ဆီကို SMS စာျပန္ပို့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ SMS စနစ္နဲ့ ပဲ Message ေတြကို Google+ ေပၚတင္နိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Google+ ေပၚမွာရိွေနတဲ့ ဂိမ္းေတြကို မိုဘိုင္းဖုန္းထဲ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ျပီး ေဆာ့ကစားနိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ Facebook ေပၚမွာ ေတာင္ မရရိွနိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

    ဒါေပမဲ့ လက္ရိွ အခိ်န္မွာ facebook အသံုးျပုသူဟာ သန္းေပါင္း ၇၅၀ ေက်ာ္ရိွျပီး၊ Twitter ေပၚမွာေတာ့ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွေနပါတယ္။ အသံုးျပုသူ ၁၀ သန္းေက်ာ္သာ ရိွေသးတဲ့ Google+ အေနနဲ့ လူသံုးမ်ားလာေအာင္ App အသစ္မ်ား ပိုမို ထည့္သြင္းလာမယ္လို့ Google ကုမ0x081ပဏီ အင္ဂ်င္ေနယာ ဒုတိယဥက0x081ကဌ Vic Gundotra မွ ေျပာျကားသြားပါတယ္။

    Ref: PCworld


    Google + အား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပုနိုင္ေတာ့မည္


    Google+ for your busniess


    Google+ for your busniess

    လူမႈေရးဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Google+ ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အတြက္ အသံုးျပုနိုင္ေတာ့မယ္လို့ သိရပါတယ္။

    အသံုးျပုပံုအသံုးျပုနည္းကေတာ့ Facebook နဲ့ သိပ္ကဲြျပားျခင္း မရိွပါဘူး။ ပထမ အဆင့္အေနနဲ့ Page တစ္ခု ဖန္တီးမယ္၊ စားသံုးသူေတြကို မိမိဖန္တီးထားတဲ့Page ေပၚမွာပဲ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ့မယ္၊ ျပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးကို စားသံုးေတြအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ အခိ်န္နဲ့ တေျပးညီေပးမယ္၊စသည္ျဖင့္ Facebook ေပၚမွာ page တစ္ခုဖန္တီးသလိုပါဘဲ သိပ္ထူးျခားခ်က္မရိွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ့မွာ အားသာခ်က္ တစ္ခို့်ရိွေနပါ တယ္။

    Business Profile (အခ်က္အလက္) ကို တိတိက်က်၊မွန္မွန္ကန္ကန္ ထည့္သြင္းမွ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို့လဲ ဆိုေတာ့ ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ ကုမ0x081ပဏီ အမည္လဲြမွား သြားတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ျပင္ဆင္ရခက္ပါ တယ္။ ဒါကေတာ့ Google+က ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ လံုျခံုေရး စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ Facebook ေပၚမွာဆိုရင္ ကုမ0x081ပဏီ အမည္တူေတြကို ေတြ့ရေလ့ ရိွတဲ့အတြက္ ျပီး၊ မူပိုင္ခြင့္မွာ အားနည္းပါတယ္။ Google+ မွာေတာ့ ဒီလို ျပႆနာေတြ မရိွလာ နိုင္ပါဘူး။

    လက္ရိွ facebook platform ေပၚမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ့ Page ေတြရိွေပမဲ့ Google+ က လည္း ျပုလုပ္ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ စိတ္ဝင္စားလာျကပါျပီ။ အသံုးျပုသူ သန္း ၂၀ ဝန္းက်င္သာရိွေသးေပမဲ့ Google+ ေပၚမွာ လူဦးေရ တစ္ေန့ထက္တစ္ေန့ တိုးပြားလာပါျပီ။ ဒီအတြက္ Google+ platform ေပၚမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း page ျပုဖန္တီးဖို့အတြက္ စိတ္ဝင္စားေနျပီလို့ သိရပါတယ္။

    Ref: Internet


    Youtube တြင္ 2D မွ 3D ေျပာင္းလဲနိုင္ျပီ

    YouTube launches 2D to 3D conversion tool


    YouTube launches 2D to 3D conversion tool

    အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္တဲ့ YouTube ေပၚမွာ 2D ဗီဒီယို မွ 3D ဗီဒီယိုသို့ေျပာင္းလဲ နိုင္ျပီလို့ သိရပါတယ္။

    YouTube ေပၚမွာ 3D ဗီဒီယို တင္နိုင္တာကေတာ့ အေတာ္ျကာပါျပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက မ်ားစြာ အခက္အခဲရိွ ပါတယ္။ special camera ေတြရိွရမယ္။ 3D ျပုလုပ္ဖို့အတြက္ အထူး ျပုလုပ္ထားတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲရိွရမယ္။ စသည့္ျဖင့္ အျခားအခက္အခဲမ်ားစြာ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ youtube မွထပ္မံ ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲ App တစ္ခု တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 2D to 3D conversion tool ေျကာင့္ 2D ဗီဒီယိုကိုလဲ 3D အျဖစ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲ တင္နိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ျကည့္ရႈသူအေနနဲ့ 3D မ်က္မွန္ေတာ့ လိုအပ္အံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ဒါ့အျပင္ YouTube မွ အျခား App အသစ္နွစ္ခု ေပါင္းထည့္လိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ Magisto နဲ့ Vlix ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ App နွစ္ခုလံုးဟာလဲ ဗီဒီယိုမွာ အသံုးျပုဖို့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Magisto ကေတာ့ ဗီဒီယိုကို အလိုအေလ်ာက္တည္းျဖတ္ေပးတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဗီဒီယို တစ္ခုရဲ့ အေကာင္းဆံုး အခန္းကိုေရြးခ်ယ္ျပီး သီခ်င္းေတြ၊ effect ေတြ ေပါင္းထည့္ေပးတာမို်းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ တစ္မို်းကေတာ့ Vlix ျဖစ္ျပီး ဗီဒီယို ရဲ့ အစနဲ့ အဆံုးမွာ စာတန္းထိုးေပးျပီး effect ေတြ ေပါင္းထည့္ေပးပါတယ္။

    YouTube ေပၚမွာ ဗီဒီယို တင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူသတ္မွတ္ထားတဲ့ verification code ေတြ ျဖည့္ေပးရပါတယ္။ ဒါမွသာ ၁၅ မိနစ္ျကာျမင့္တဲ့ တင္ခိ်န္ကို ေက်ာ္လြန္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို YouTube အေကာင့္ရိွတဲ့သူေတြ အသံုးျပုနိုင္မွာ ျဖစ္ျပီုး သီခ်င္းေတြ ကို ေနာက္ခံေတးဂီတ အျဖစ္နဲ့ေပါင္းထည့္ ေပးျခင္းဟာ ဆင္ဆာမဲ့မဟုတ္ဘဲ၊ တရားဝင္အသံုးျပုနိုင္ျခင္းျဖစ္တယ္လို့ သိရပါတယ္။

    Ref: PCworld

    တိုလီမိုလီ IT ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္ နည္းပညာ (၈)

     

         ျပတိုက္က သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ  ့ေ၀ငွေပးတာေလးေတြ နည္းနည္း  အဆက္ျပတ္သြား

    တယ္။ခုတစ္ေလာ ကေလးထိန္း ထမင္းခ်က္ ဂ်ဴတီက်ေနလို ့ေလ..  အေဟး( ၾကြားတာ)။  ကဲစုမိ  ေဆာင္းမိ

    သိမိတာေလးေတြကို ေအာက္မွာျပန္လည္ ေ၀ငွေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။အသံုးတည့္နိုင္ၾကပါေစလို ့ဆုေတာင္း

    ပါတယ္။

    (၁)   USB Fresher (3.97 Mb)

            ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ မိမိ USB ထဲမွာရွိတဲ့ မလိုအပ္ေသာ Unnecessary Objects မ်ားကိုရွင္းလင္း

    ဖယ္ရွားသန္ ့စင္ေပးနိုင္ပါတယ္။အသံုးျပဳလိုလွ်င္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ ယူလိုက္ပါ။

    (၂)   Skip Screen (738 Kb)

                    ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ Download ဆိုဒ္အခ်ိဳ ့တြင္ ေစာင့္ရေသာအခ်ိန္မ်ားအား မိမိစက္အတြင္း Skip

    Screen ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ ေစာင့္ရေသာဒုကၡကို ကင္းေ၀းေစနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အလိုရွိလွ်င္ ဒီေနရာေလးမွာ

    ယူနိုင္ပါတယ္။

    (၃)   History Eraser (417 Kb)

            မိမိအင္တာနက္သံုးစြဲသည့္ ေျခရာလက္ရာမ်ားအား မက်န္ခဲ့ေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။သံုးစြဲ

    လိုလွ်င္ျဖင့္ ဒီေနရာေလးမွာ ယူလိုက္ပါ။

    (၄)   GTalk Portable (Pink Colour) (3.57 Mb)

            ကဲသံုးေနက် ပံုစံမဟုတ္တဲ့ အလန္းေလးပါဗ်ာ။ေပါ့ေပါ့ပါးပါး Portable ေလးမို ့ စတစ္ေလးထဲထည့္ယူ

    သြားယံုပါဘဲ ။ ဒီေနရာမွာ ယူပါ။

    (၅)   GTalk Portable (Black Colour) (3.52 Mb)

            ဒါေလးကလည္း စတိုင္တစ္မ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။အေကာင့္မ်ားမ်ားရွိသူေတြ အေပၚကပန္းေရာင္ေကာ ေအာက္က

    အနက္ေရာင္ပါႏွစ္ခုစလံုးဖြင့္ျပီး စိတ္ၾကိဳက္သာခ်က္ၾကပါေတာ့လို ့ေျပာပါရေစ။ကဲဒီေနရာေလးမွာ ယူလိုက္ပါ။

    (၆)   WD English To Myanmar Dictonary (1.53 Mb)

             ဒီေကာင္ေလးကလည္း အဂၤလိပ္ျမန္မာ အဘိဓၶာန္မ်ားစြာရွိတဲ့အထဲက WHIZZO PROGRAMMING

    SCHOOL က C# Programming သင္တန္းသူ/သားမ်ား စီစဥ္ေရးသားထားတာေလးပါ။ZawGyi ေရာ Mya-

    nmar 3 ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွစ္သက္ရာအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။အေတာ္ေလးကိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုပါတယ္။ဒီေနရာေလးမွာ

    မွာယူလိုက္ၾကပါ။

    (၇)   Angry Birds Rio 1.2.2 (Full) (43.1 Mb)

            အားလံုးသိျပီးသားျဖစ္တဲ့ ဒီဂိမ္းေလးကေတာ့ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ေတာင္းထားလို ့ျပန္တင္ေပးလိုက္တာပါ ။

    အထဲမွာ Patch ဖိုင္ေလးပါပါတယ္။  ဒီေကာင္ေလးကို     Full လုပ္ပံုလုပ္နည္းေလးကို ဒီေနရာမွာNotepad ေလး

    နဲ ့ေရးေပးထားပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ေတာ့ Main File ကိုယူလိုက္ပါ။

    (၈)   Photo Shop Study 2011 (670 Mb)

            PhotoShop ၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ ကိုဂ်ဴနီယာမွတင္ေပးပါရန္ျပန္ၾကားပါေသာေၾကာင့္ လင့္ခ်ိတ္ေပးထား

    တာပါ။ဗီယက္နမ္ဆိုဒ္တစ္ခုမွတင္ထားတာပါ။ဖိုင္ပမာဏ အနည္းငယ္ၾကီးပါတယ္။အဆင္ေျပနိုင္ပါေစ။

    Download ******Part-1 /Part-2 /Part-3 /Part-4 / Part-5

            ျပတိုက္မွသူငယ္ခ်င္းမ်ား အိုင္တီအသိ သုတ ျပည့္၀နိုင္ၾကပါေစ။

            ေစတနာမ်ားစြာျဖင့္.........

                                                                                                               ကိုေဇာ္နိုင္

                                                                                                 13-September-2011(2:20)PM

    နည္းပညာေလာက အေရးပါခဲ့ေသာ မမမ်ား

    တေလာက Google ထဲဝင္ၿပီး "women in technology" ဆိုတာ ရွာၾကည့္လိုက္တယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာ ရွားပါးလိုက္တာ။ ေတြ႔မယ့္ေတြ႔ေတာ့လည္း Maximum PC ထဲ လာေတြ႕တယ္။

    ေခတ္ေဟာင္း၊ ေခတ္ေႏွာင္းကေန ခုကာလအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကားဘူးတဲ့ မမေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို ေတြ႕လိုက္သိလိုက္ရတယ္။ ဒီ မမ ေတြ နည္းပညာ ေလာကအတြက္ ဘာေတြ စြမ္းေဆာင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသလဲ ၾကည့္လိုက္ရင္ စိတ္ဝင္စားစရာေတြပဲ။

    အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိုင္တီေလာကမွာ သူ႕ေနရာနဲ႔သူ အေရး ပါခဲ့ၾကတာ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ကို ဘာေၾကာင့္ အမႊန္းတင္ၾကရတာလဲ။

    15. The Ladies of ENIAC

    Kay McNulty, Marlyn Wescoff, Fran Bilas, Ruth Lichterman ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးေလးေယာက္နဲ႔ ပုံထဲမွာ မပါတဲ့ Adele Goldstein နဲ႔ Betty Snyder ဆိုသူေတြဟာ ပထမဦးဆုံး "computors" လို႔ေခၚတဲ့ ENIAC မွာ စတင္အလုပ္လုပ္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္တယ္။

    ပင္ဆယ္ေဗးနးီယားတကၠသိုလ္မွာရွိတဲ့ Moore အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းမွာ သူတို႔ ဒီကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ လုပ္ငန္းကိုေခါင္းစဥ္ အေနနဲ႔ "computer" လို႔ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ပစ္ခတ္မႈစာရင္း၊ ဗုံးႀကဲတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔အတူ တြက္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကတယ္။

    သူတို႔တြက္ခ်က္မႈ အေျခခံစက္ကေတာ့ ENIAC ကြန္ပ်ဴတာေပါ့။ ဒီအမ်ိဳးသမီး ၅ ေယာက္ေလာက္ဟာ ENIAC ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ switch ေပါင္း ၃ဝဝဝ နဲ႔ တန္ ၈ဝ ေလာက္ ရွိတဲ့ ဟာ့ဒ္ဝဲေတြကို သူတို႔လက္ေတြနဲ႔ ကိုင္တြယ္စီမံခဲ့ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

    ENIAC ေခတ္ေရာက္လာေတာ့ ယခင္ "computors" လို႔ေခၚ တဲ့စက္ေတြ သိပ္အသုံးမဝင္ေတာ့ဘူး။ Adele Goldstine နဲ႔ Betty Jennings တို႔ႏွစ္ေယာက္က ENIAC မွာ ပ႐ိုဂရမ္ကို store လုပ္ရတဲ့ တာဝန္ကိုယူရတယ္။

    Goldstein ကေတာ့ ENIAC ရဲ႕ မူလ technical menual ကိုေရးတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ပထမဦးဆုံး ေဆာ့ဖ္ဝဲ application ေတြနဲ႔ ပထမဦးဆုံး programming classes ေတြေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီ ENIAC မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ WITI Hall of Fame ဆိုတဲ့ဘြဲ႕ေတြကို ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။

    14. Jean E. Sammet

    ကမၻာ့ပထမဦးဆုံး Computer Science (1968, Stanford) မွာ Ph.D. ဘြဲ႕ရသူဆိုၿပီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကို ၫႊန္းျပၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ Sammet ဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က Mount Holyoke ေကာလိပ္ကေန B.A. ဘြဲ႕ကို သခၤ်ာဘာသာရပ္နဲ႔ ရခဲ့သူပါ။ သူ႕ M.A. (သခ်ၤာ) ဘြဲ႕ကိုလည္း Urbana-Champaign က အီလီႏြိဳက္တကၠသိုလ္ကေန ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွာရခဲ့တယ္။

    သူမ တတ္ကၽြမ္းထားတဲ့ သခ်ၤာပညာနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို တကယ္အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ IBM ကုမၸဏီမွာ ကြန္ပ်ဴတာ language အတြက္ ပထမဦးဆုံး စတင္အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ သူေရးဆြဲတဲ့ FORMAC ပ႐ိုဂရမ္ language ဟာ သခ်ၤာဆိုင္ရာ formulas ေတြအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသုံးျပဳ လာတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ language ျဖစ္လာတယ္။

    IBM မွာ ၂၇ ႏွစ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ COBOL ကိုဖြဲ႕စည္းေတာ့ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာတယ္။ ACM ကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၇၄ ကေန ၁၉၇၆ အထိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၄ မွာ ACM Fellow အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ Lovelace Award ဆုကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အျခားအမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ပူးတြဲရရွိခဲ့တယ္။

    13. Frances Allen

    အယ္လင္ဟာ B.Sc. ဘြဲ႕ကို သခ်ၤာဘာသာရပ္နဲ႔ ၁၉၅၄ ႏွစ္မွာ New York State College for Teachers ေက်ာင္းကေန ရခဲ့တယ္။ M. Sc. ဘြဲ႕ (သခ်ၤာ) ကိုေတာ့ ၁၉၅ရ ခုႏွစ္မွာ University of Machigan ကေန ရခဲ့တယ္။

    ကြန္ပ်ဴတာ (compilers, code optimization, parallelization) နယ္ပယ္ေတြမွာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္တယ္။ IEEE အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ၿပီး ACM နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္းျပတိုက္ေတြရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္လည္း ျဖစ္တယ္။ အယ္လင္ဟာ IBM မွာလည္း တက္ႂကြစြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။

    ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ IBM အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တယ္။ IBM မွာ သူ ၄၅ ႏွစ္ ေလာက္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ NSA အတြက္လည္း ပ႐ိုဂရမ္းမင္း language နဲ႔ security code ေတြကို ေရးေပးခဲ့ေသးတယ္။

    သူမဟာ ၁၉၉ရ ခုႏွစ္မွာ WITI ရဲ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕၊ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွာ Augusta Ada Lovelace ဆုေတြကိုရရွိခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြထဲမွာ Turing Award (ကြန္ပ်ဴတာႏိုဗယ္ဆု) ကို ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမဦးဆုံး ရရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။

    12. Betty Holberton

    ျပင္သစ္ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးတယ္။ ပန္ဆဲလ္ေဗးနီးယား တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းလာတက္တယ္။ ပထမဦးဆုံး ေက်ာင္းတက္တဲ့ေန႔မွာပဲ သူမရဲ႕ သခ်ၤာပါေမာကၡက သူမကို သခ်ၤာဘြဲ႕အတြက္ အခ်ိန္လာမျဖဳန္းနဲ႔၊ အိမ္မွာပဲေနၿပီးေတာ့ ကေလးထိန္းလို႔ အေျပာခံခဲ့ရတယ္။

    ဘက္တီဟာ သတင္းစာ သင္တန္းတက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူမကို Moore အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းက ငွားတယ္။ ဒီေက်ာင္း ဟာ ပထမဦးဆုံး ENIAC ကြန္ပ်ဴတာကိုသုံးတဲ့ ေက်ာင္းျဖစ္တယ္။

    ပါေမာကၡ အႀကံျပဳခ်က္ မွားသြားတယ္။ သူမဟာ Programming သုေတသနဌာနရဲ႕ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ David Taylor Model Basin လို႔ေခၚတဲ့ သခ်ၤာသုေတသနဌာနကို သြားၿပီး ကူညီတယ္။ UNIVAC ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေတြ ေပးခဲ့တယ္။

    ပထမဦးဆုံး ပ႐ိုဂရမ္မင္းမ်ိဳးဆက္ (SORT/MERGE) ကို ေရးခဲ့တယ္။ အေမရိကန္မွာ ၁၉၅ဝ ေလာက္က ပထမဦးဆုံး စာရင္းဇယားေတြကိုျပဳစုတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ျဖစ္လာတယ္။ ဘက္တီဟာ John Mauchly နဲ႔တြဲၿပီး BINAC ပ႐ိုဂရမ္ကို ေရးတယ္။ အေစာပိုင္းပ႐ိုဂရမ္ language ေတြ ျဖစ္တဲ့ COBOL နဲ႔ FORTRAN ေတြအတြက္လည္း Grace Hopper နဲ႔တြဲၿပီး ေရးခဲ့တယ္။

    သူမဟာ command ေတြကို တီထြင္ခဲ့႐ုံမက numeric keypad ကိုလည္း တီထြင္ခဲ့တယ္။ ဘက္တီဟာ ENIAC ကိုတီထြင္ခဲ့တဲ့ မူလပ႐ိုဂရမ္မာ ၆ ဦးထဲမွာ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ တယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ Augusta Ada Lovelace ဆုကို ရရွိခဲ့တယ္။

    11. Sister Mary Kenneth Keller

    Barbara Liskov ဟာ ကြန္ပ်ဴတာသိပၬံဘြဲ႕မွာ ပထမဦးဆုံး Ph.D ဘြဲ႕ရသူဆိုေပမယ့္ အမွန္တကယ္ သူမထက္ေစာၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ Ph.D ရခဲ့သူကေတာ့ စစၥတာေမရီ ျဖစ္တယ္။ Wisconsin တကၠသိုလ္ကေန ေမရီဟာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွာဘြဲ႕ရေတာ့ Dartmouth ကိုသြားၿပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ language (BASIC) သြားသင္ရတယ္။ အဲဒီရာထူးက မူလ ေယာက္်ားေတြပဲ စိုးမိုးထားတယ္။

    စစၥတာေမရီဟာ DePaul တကၠသိုလ္ကေန BS ဘြဲ႕ကို သခ်ၤာဘာသာ ရပ္နဲ႔ရတယ္။ MS ဘြဲ႕ကို သခ်ၤာနဲ႔ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ ထပ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံနဲ႔ မျဖစ္မေန ပတ္သက္လာရေတာ့တယ္။

    ''ကၽြန္မတို႔မွာ information ေတြ ကအရမ္းကို ေဖာင္းပြလာၿပီ၊ အဲဒီ information ေတြကို ကၽြန္မတို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္ မသုံးႏိုင္ရင္ အလကားျဖစ္သြားလိမ့္မယ္'' လို႔ သူမေျပာခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္းကို ျပန္ၫႊန္းခ်င္ပါတယ္။

    သူမဟာ AI ဘာသာရပ္ကို အထူး စိတ္ဝင္စားတယ္။ သူမထူေထာင္ခဲ့တဲ့ Clarke ေကာလိပ္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာဌာနမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေလာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။

    10. Erna Schneider Hoover

    ဟူးဗားဟာ Ph.D ဘြဲ႕ကို ဒႆနိကေဗဒ၊ သခ်ၤာအထူးျပဳ ဘာသာရပ္ေတြနဲ႔ ေယးလ္တကၠသိုလ္က ရရွိခဲ့တယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ နယူးဂ်ာဆီက Bell Laboratories မွာ သုေတသီအေနနဲ႔အလုပ္ ဝင္လုပ္တယ္။

    Bell မွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္း ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ တယ္လီဖုန္း ေတြကို အဖြင့္အပိတ္လုပ္တဲ့စနစ္ကို တီထြင္ခဲ့တယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အဝင္ဖုန္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဟာ call rate ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ overloading မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ သူမရဲ႕စနစ္ကို ယေန႔တိုင္ သုံးစြဲေနၾကရပါေသးတယ္။

    ဒီလို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူမရဲ႕ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ပထမဦးဆုံးမူပိုင္ခြင့္ထုတ္ေပးၿပီး ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။ Bell ကုမၸဏီႀကီးမွာလည္း ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီး ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရတယ္။

    9. Karen Sparck Jones

    ဂ်ဳံးစ္ဟာ ကင္းဘရစ္ခ်္ကြန္ပ်ဴတာဌာနမွာ ၁၉၇၄ ကေန ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ သူမဟာ NLP (natural language processing) နဲ႔ information retrieval လုပ္ငန္း ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ သူမလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အထင္ရွားဆုံးက IDF (inverse document frequency) ျဖစ္ၿပီး information retrieval ကိုျပန္ၿပီး တြက္ဆတဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

    ယေန႔တိုင္ search engine ေတြမွာ သူမရဲ႕နည္းစနစ္ေတြကို အသုံးျပဳေနရပါေသးတယ္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္မွာ သူမအနားယူတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာပါေမာကၡ ရာထူးကေန အနားယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းႀကီးကေပးတဲ့ Lovelace Medal ကို ပထမဦးဆုံးအမ်ိဳး တစ္ေယာက္ေနနဲ႔ လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။

    8. Sophie Wilson

    ၿဗိတိန္ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇ဝ ေႏွာင္းပိုင္း ေလာက္ကေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ Acorn Microcomputer ကို ဒီဇိုင္းထုတ္ခဲ့ သူအျဖစ္ထင္ရွားတယ္။ Acom ကြန္ပ်ဴတာကို ေနာက္ပိုင္း Acorn System 1 လို႔ေခၚၾကတယ္။ System ေတြနဲ႔တကြေရာင္းခ်ခဲ့ရတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ပါတယ္။

    ဆိုဖီဟာ ဒီေနရာမွာတင္ ေရာင့္ရဲမေနပါဘူး။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ Acorn Proton ကြန္ပ်ဴတာေတြထဲမွာ Acorn Atom မွာသုံးတဲ့ BASIC ပ႐ိုဂရမ္းမင္း language ကို ျပန္ေရးၿပီး ထည့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ Proton ဆိုတာက အျခားကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ိဳး ကို ထပ္ထုတ္ထားတာျဖစ္တယ္။ Acorn ကြန္ပ်ဴတာေတြထင္ရွား လာၿပီး BBC ကေတာင္ဆက္သြယ္လာတယ္။

    ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ဆိုဖီဟာ RISC ပ႐ိုဆက္ဆာေတြမွာ ပထမဦးဆုံး instruction ေတြထည့္ ေပးဖို႔ ႀကံေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ Acorn RISC Machine ဆိုၿပီး ကြန္ ပ်ဴတာေတြထြက္လာတယ္။ ARM ဆိုၿပီး လူသိမ်ားတယ္။ ဆိုဖီဟာ Acorn Replay ဆိုတဲ့ကြန္ပ်ဴတာကိုလည္း ဒီဇိုင္းထုတ္ခဲ့တယ္။

    ဒီကြန္ပ်ဴတာမွာ ဗီဒီယို architecture ေတြပါလာၿပီ။ ဗီဒီယိုၾကည့္ႏိုင္ ဖို႔ OS ကိုထည့္ေပးသလို frame rate အျမင့္ဆုံးရေအာင္လည္း လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

    7. Carla Meninsky

    ကာလာကို ဂိမ္းဒီဇိုင္နာအေနနဲ႔ ၁၉၈ဝ ေလာက္ကတည္းက Atarti 2600 console ကေန ငွားရမ္းခဲ့ပါတယ္။ Atari ကုမၸဏီမွာ ဝင္အလုပ္လုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအင္ဂ်င္နီယာ ႏွစ္ေယာက္ထဲက တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ Carol Shaw လို႔ေခၚပါတယ္။

    Atari မွာ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ကာလာ ဝင္ၿပီးလုပ္ကိုင္ခဲ့ရတဲ့ ဂိမ္းေတြကေတာ့ Indy 500 (1977), Star Raiders (1979) ေတြျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈ဝ မွာထုတ္တဲ့ Dodge 'Em ဂိမ္းနဲ႔ ဆုရခဲ့တယ္။ ဒီဂိမ္းက ကားေမာင္း ၿပိဳင္တဲ့ဂိမ္းပါ။

    Call of Duty လို႔ေခၚတဲ့ ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲဂိမ္းဟာ ဂိမ္းသမိုင္းမွာအေစာ ဆုံးနဲ႔ ဂိမ္းေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ အေထာက္အပံ့အေပးႏိုင္ဆုံးလို႔ ဆိုရမယ္။ Warlord ဂိမ္းကိုလည္း လူအမ်ား ႀကီးကစားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာေရွ႕ေန လုပ္ေနတယ္။

    6. Roberta Williams

    သူမရဲ႕ နာမည္အႀကီးဆုံးဂိမ္းကေတာ့ King's Quest ဗီဒီယို ဂိမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂိမ္းေခတ္ဦးမွာ လူတိုင္းစိတ္ဝင္စားေအာင္ စြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုဘာတာဟာ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူ Ken နဲ႔ အတူ ဂရပ္ဖစ္ စြန္႔စားမႈဂိမ္းေပါင္း ၈ဝ/၉ဝ ေလာက္ေရးခဲ့တယ္။ Phantasmagoria ဂိမ္းကေတာ့ သူမအႀကိဳက္ဆုံးလို႔ ဆိုတယ္။

    ႐ိုဘာတာ ဂိမ္းကို စတင္စိတ္ဝင္စားတာ သူ႕ခင္ပြန္းေၾကာင့္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ သူမကို Don Woods ဂိမ္းနဲ႔စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တာပါ။ ဂရပ္ဖစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုေကာင္း ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရင္ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး ေတြရခဲ့တယ္။

    ဒါေၾကာင့္ စြန္႔စားခန္းကိုအေျခခံတဲ့ Mystery House ဂိမ္းကို သူမကိုယ္တိုင္ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီးေရးခဲ့တယ္။ ဒီဂိမ္းကို အြန္လိုင္းဂိမ္းအေနနဲ႔ ကစားလို႔ ရေအာင္ စီစဥ္ေပးလိုက္လို႔ ပိုၿပီး နာမည္ေက်ာ္သြားရတယ္။

    5. Carol Shaw

    ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီးဗီဒီယိုဂိမ္း ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳရလိမ့္မယ္။ Carla နဲ႔ Atari မွာ တြဲလုပ္ဖူးတယ္။ ေနာက္ ပိုင္း Activision ကိုေျပာင္းသြားတယ္။ အဲဒီမွာ နာမည္ေက်ာ္ River Raid ဂိမ္းကိုေရးခဲ့တယ္။ တကယ့္တန္းဝင္ဂိမ္းတစ္ခု ျဖစ္သြားတယ္။ အပစ္အခတ္ဂိမ္း RR ကိုေတာ့ ၁၉၈၂ မွာထုတ္ခဲ့တယ္။

    ေရွာက ၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ 3-D Tic Tac Toe ဂိမ္းနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တယ္။ Super Breakout (1978), Happy Trails (1984) ေတြကို သူမပဲေရးခဲ့တယ္။ ေရွာဟာ Polo နဲ႔ Atari Basic Reference Manual ေတြကိုေရးခဲ့တယ္ဆိုတာ လူသိနည္းတယ္။

    4. Radia Perlman

    အင္တာနက္ရဲ႕ မိခင္လို႔ ေျပာရမယ့္သူပါ။ ပါးလ္မင္းဟာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဒီဇိုင္နာ၊ network အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Spanning-tree ဆက္သြယ္ေရး protocol ေၾကာင့္ ထင္ရွားပါတယ္။

    သူမတီထြင္ခဲ့တဲ့ spanning-tree ဟာ Digital Equipment Corp အတြက္လုပ္ခဲ့တာပါ။ သခ်ၤာဆိုင္ရာဘြဲ႕နဲ႔ မာစတာဘြဲ႔ကို ရခဲ့တယ္။ Ph.D ဘြဲ႕ကို ကြန္ပ်ဴတာသိပၬံနဲ႔ MIT ကေနရခဲ့တယ္။ Spinning-tree ဟာ Ethernet local area network အတြက္အေျခခံက်တဲ့ bridge တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

    ပါးလ္မင္းဟာ အျခား network ဒီဇိုင္း၊ link-state protocols ဘက္ေတြမွာလည္း ထင္ရွားတဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ သူမဟာ ကေလးေတြကို ပ႐ိုဂရမ္းမင္းသင္ေပးဖို႔အတြက္ TORTIS ပ႐ိုဂရမ္ ကို တီထြင္ေရးသားခဲ့သူလည္းျဖစ္တယ္။

    ပညာေရးဆိုင္ရာ ပ႐ိုဂရမ္ language တစ္ခုျဖစ္တဲ့ LOGO ကိုလည္းေရးခဲ့တယ္။ လက္ရွိ Intel မွာလုပ္ေနတယ္။ Sun မွာလုပ္ကတည္းက သူမတီထြင္ မႈအတြက္ မူပိုင္ခြင့္အမွတ္တံဆိပ္ ၅ဝ ေလာက္တင္ခဲ့တယ္။ Network ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာ (text book) တစ္အုပ္ကိုလည္း ေရးခဲ့တယ္။

    3. Jean Bartik

    ENIAC ကြန္ပ်ဴတာႀကီးေတြေခတ္က မထင္မရွားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အုပ္စုထဲမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ Northwest Missouri ဆရာအတတ္သင္ ေကာလိပ္ကေန သခ်ၤာအဓိကနဲ႔ ဘြဲ႕ရခဲ့တယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာ ပင္ဆဲလ္ေဗးနီးယားမွာရွိတဲ့ Aberdeen Proving Ground စစ္လက္နက္ပစၥည္းတပ္မွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ငွားရမ္းျခင္းခံရတယ္။

    အဲဒီမွာ ENIAC ရဲ႕ ပထမဦးဆုံး ပ႐ိုဂရမ္မာ Kay McNulty နဲ႔ေတြ႕တယ္။ သူမ ENIAC မွာဆက္လုပ္ရင္း ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းရသူျဖစ္လာတယ္။ BINAC နဲ႔ UNIVAC I ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးနဲ႔ အလုပ္လုပ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း Auerback Publisher မွာ အယ္ဒီတာ ျဖစ္လာတယ္။

    2. Grace Hopper


    --
    ဤ Email (သို႔မဟုတ္) ဤ Post သည္ Myanmar Daily Mail Group မွ ျဖစ္သည္။ Myanmar Daily Mail ၏ Group  စာမ်က္ႏွာမွာ http://groups.google.com/group/mayanmardailymail  ျဖစ္ၿပီး Blog စာမ်က္ႏွာမွာ http://myanmardailymail.blogspot.com/ ျဖစ္သည္။  ယင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ အမ်ားပိုင္ စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ၿပီး mayanmardailymail@googlegroups.com သို႔ လိပ္မူ၍ Email ပို႔လိုက္သည္ႏွင္႔ Group စာမ်က္ႏွာႏွင္႔ Blog စာမ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း Post တင္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္ စီမံထားသည္။

    ထို႔ေၾကာင္႔ Post တင္ရာတြင္ (သို႔မဟုတ္) Email ပို႔ရတြင္ မလိုအပ္သည္႔ စာသားမ်ား၊ မလိုအပ္သည္႔ Email မ်ားႏွင္႔ တစ္ဦးခ်င္းျဖင္႔သာ သက္ဆိုင္သည္႔ ေဆြးေႏြးခ်င္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားဖယ္ထုတ္ၿပီးမွ ပို႔ေစလိုပါသည္။

     Myanmar Daily Mail Group တြင္  Member ဝင္လိုပါက  mayanmardailymail+subscribe@googlegroups.com သို႔ Email ပို႔ကာ အသင္းဝင္နုိင္ၿပီး Member  အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုပါက mayanmardailymail+unsubscribe@googlegroups.com သို႔ Email ပို႔၍ႏႈတ္ထြက္နုိင္သည္။


     
    Myanmar Daily Mail Sponsored by Mayanmar Daily Mail Group